KİEV (QHA) -

Ukrayna Parlamentosu Kırım’da serbest ticaret bölgesini kurdu.

12 Ağustos Salı günü Ukrayna Parlamentosu milletvekilleri ikinci okumada ‘Kırım’ın serbest ticaret bölgesinde vergi ve gümrük kontrolü ve Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen topraklarında ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi’ kanun tasarısını kabul etti.

İlgili kanun tasarısı için 227 milletvekili evet oyu verdi.

Söz konusu kanun tasarısında, ”İşbu kanun, Kırım’da serbest ticaret bölgesini kuran ve Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen kısmında ekonomik faaliyetlerin özelliklerini belirleyen özel bir kanundur” deniliyor.

İlgili kanun, Ukrayna’nın vergi ve gümrük mevzuatının özel uygulama düzeni dahil olmak üzere Kırım’da özel ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetleri yürütmek için özel hukuki rejimin geçerli olduğunu öngörüyor.

Bahsedilen kanuna göre, serbest ticaret bölgesi, yerel yönetim ve yürütme organlarının onayı olmadan kuruluyor.

Serbest ticaret bölgesini, devlet mülkiyetine ait ve tüzel kişiliği olan Kırım’ın serbest ticaret bölgesinin yönetim şirketi yönetecek. Yönetim şirketinin görevleri ve yetkileri, Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Serbest ticaret bölgesi 10 yıl süreyle kuruluyor, fakat ihtiyaç olduğu halde uzatılabilir.

QHA