KİEV (QHA) -

Ukrayna’nın anakarasında kurulan Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol Milli Polisi Baş Müdürlüğü, 13 Ocak tarihinde Sivastopol Rus yönetiminin Hersones (Chersonesos Taurica) antik kentindeki karo döşemesinin değiştirilmesi ile ilgili dava açtı.
 
Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesi ardından Ukrayna’nın ana kısmında Ukrayna Başsavcılığı’na bağlı olarak kurulan Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı Basın Servisi’nin konuyla ilgili açıklamasında, “Geçici olarak işgal edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde yasadışı olarak kurulan organlar, uluslararası normları ve Ukrayna’nın yürürlükte olan yasalarını kaba bir şekilde ihlal ederek, ulusal öneme sahip anıtlar statüsü taşıyan kültürel mirasımız olan anıtları tahrip ediyor” denildi.
 
Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı Basın Servisi, davanın Ukrayna Ceza Kanunu’nun 298. Maddesi 3. Bölümü (kültürel miras anıtlarını yasadışı tahrip etme) gereğince açıldığı bildirdi.
 
Ayrıca, “Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen bölgesindeki hukuki rejim ve vatandaşların hak ve özgürlüklerinin sağlanması ile ilgili” uygun olarak ilgili davanın Ukrayna Başsavcılığı’na gönderildiği belirtildi.
 
Daha önce Sivastopol Rus yönetimi tarafından kurulan “Yasama Meclisi”nin eski Başkanı Aleksey Çalıy’ın, işgalci hükümetin Sivastopol Valisi Sergey Menyaylo’nun UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hersones Tavriçeskiy Müze-Milli Parkı’ndaki karo döşemesini değiştirme talimatı verdiğini bildirdiği açıklanmıştı.
 
Kırım’daki Hersones antik kenti, 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmişti. Hersones antik kenti dışında Ukrayna’da bulunan 8 yer daha Dünya Mirası listesine dahil edilmişti.

QHA