KİEV (QHA) -

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da yaşayan ve yarımadayı terketmek zorunda kalan Kırım sakinlerinin sorunlarını çözmeye yardımcı olmak amacıyla Ukrayna Bakanlar Kurulu Sekreterliği'ne bağlı olarak Kırım ve Sivastopol'den Sorumlu Daire kuruldu ve başkanlığına Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aslan Ömer Kırımlı getirildi. Peki bu kurumun görevleri ne olacak?

Aslan Ömer Kırımlı, QHA'ya yaptığı açıklamada dairenin görevinin, Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol’de ilhakın neden olduğu olumsuz sonuçların giderilmesinden sorumlu yürütme organlarının çalışmalarının koordinasyonuna yönelik faaliyetlere organizasyon, araştırma ve enformasyon desteği sağlamak olduğun belirtti.

Ayrıca Daire, Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol’de ikamet eden ya da Ukrayna’nın diğer bölgelerine taşınan Ukrayna vatandaşları ve diğer kişilerle ekonomik, finansal, siyasi, sosyal, enformasyon, kültürel ve diğer ilişkilerin kurulması ve desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak.

Bunun dışında, Kırım ve Sivastopol'den Sorumlu Daire’nin görevleri arasında Ukrayna Başbakanı, Başbakan Yardımcılarının faaliyetlerine organizasyon, araştırma ve enformasyon desteği sağlamak olduğu belirtildi.

Aslan Ömer Kırımlı, “Bugün Daire’de görev yapan personel sayısı az. Çalışanlar arasında analist uzmanları, uluslararası siyaset uzmanı, uluslararası kamu ve özel hukuku ve Avrupa hukuku uzmanı, uluslararası ekonomik ilişkiler uzmanı, hukukçular bulunuyor” diye kaydetti.

Bunun yanı sıra Ukrayna hükümeti toplantısında, 17 Temmuz tarihinde Kırım Özerk Cumhuriyeti, Sivastopol şehri ve Mültecilerden Sorumlu Devlet Servisinin kurulmasına ilişkin karar kabul edildi. Şimdi sorumlu kurumlar, Devlet Servisi’nin Tüzüğünü hazırlıyor.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcılarından biri olan Aslan Ömer Kırımlı, Kiev Kırım Tatar Derneği ve “Kırım Uluslararası Ticaret Derneği” Başkanlığını, ayrıca Ukrayna Parlamentosu milletvekili Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun danışmanlığını yapıyor.

QHA