ANKARA (QHA) 10 ARALIK 2018 -

Kırım Derneği Genel Merkezi tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne ithafen bir bildiri yayımlandı.

Bildiri ile birlikte yine genel merkez tarafından hazırlanan "İşgal Altındaki Kırım'da İnsan Hakları İhlalleri ve Rusya Federasyonu'ndaki Genel İnsan Hakları İhlalleri" başlıklı bir rapor da paylaşıldı. Rapor metnini bu bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Bildirinin tam metni şu şekilde: 

Kırım Tatarlarının tarihî vatanı Kırım’ın işgalinden bugüne beşinci kez İnsan Hakları Günü’nü kaydediyoruz. Ne var ki Rusya Federasyonunun işgali altındaki Kırım yarımadası, insan haklarını koruyan ve güvence altına alan bütün hukuk metinleri, doktrin ve uygulama kurallarının hiçe sayıldığı bir coğrafya haline gelmiştir.

Bizatihi 2014 yılında gerçekleştirdiği işgal eylemi ile Kırım’da insan hakları ihlallerine başlayan Rusya Federasyonu aradan geçen beş yıla yakın zamanda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde belirlenen neredeyse bütün insan haklarını ihlal etmiş ve bu hukuksuz işgal sürdüğü müddetçe ihlallerine devam edeceğini açıkça göstermektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletler Lahey Adalet Divanı kararında, Avrupa Birliğinin organlarında ve pek çok uluslararası kuruluşun yayınladığı raporlarda dile getirilen ve kınanan Kırım’daki insan hakları ihlallerine rağmen ne yazık ki Rusya Federasyonu ve onunla işbirliği halindeki bazı medya ve sivil toplum kuruluşlarının Kırım’ın işgalini meşru gösterme çabalarına esefle şahit olunmaktadır. Bahse konu medya ve sivil toplum kuruluşlarının Stalin dönemi propaganda yöntemlerine başvurarak Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarının yaşamakta olduğu insan hakları ihlallerini örtmeye çalışan bir takım faaliyetleri, Türkiye ve dünya kamuoyunu açıkça aldatmaya yöneliktir ve suçun örtülmesi çabasıdır.

Rusya Federasyonu ve onunla işbirliği halindeki medya ve sivil toplum kuruluşları, artık birer insanlık suçu haline gelen Kırım’daki insan hakları ihlallerinde açıkça suç ortaklığı yapmaktadır.

Kırım Tatarları, Kırım’da işlenen bu insanlık suçlarının failleri ve suç ortakları medenî dünyanın ve insanlığın vicdanı önünde yargılanarak hüküm giyene kadar insan hakları, hukuk ve demokrasi mücadelesine yılmaksızın devam edecektir.


Saygılarımızla,

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi

QHA