ANKARA (QHA) -

Dünya Kırım Tatar Kongresi (Dünya Qırım Tatar Kongresi, DQTK) Genel Sekreteri, Kırım Derneği Genel Başkan Vekili Avukat Namık Kemal Bayar, bugün 11 Eylül'de işgalci Rusya’nın sözde mahkemesi tarafından 8 yıl hüküm verilen Ahtem Çiygöz hakkında açıklama yayımladı.

Bilindiği üzere Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki sözde mahkeme, işgalcilerin açtığı düzmece sözde 26 Şubat davası çerçevesinde iki yıldan beri yargılanan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz hakkında 8 yıl hapiste kalmasına karar verdi.

Bayar yaptığı açıklamada, kararın “yok hükmünde” olduğunu belirtirken, “bu karar ve işlemlerin bir an için var olduğunu varsaymanın dahi hukuka, yasaya ve elbette ahlaka tecavüz anlamına geleceğini” ifade etti.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Bugün, Kırım Tatar Millî Meclisi (KTMM) Başkan vekili Ahtem Çiygöz hakkında verilen karar hukuk dünyasında eşine az rastlanan bir karardır. Bu, hukuk doktrininde "mutlak butlanla batıl", "keenlem yekûn" ya da daha sade haliyle "yok hükmünde" bir karardır. Hukuk doktrini açısından "yok hükmünde" karar ve işlemler hukuka ve yasaya öylesine aykırılık taşırlar ki bu karar ve işlemler ilk tesis edildikleri andan itibaren hiç olmamış gibi sayılırlar. Çünkü bu karar ve işlemlerin bir an için var olduğunu varsaymak dahi hukuka, yasaya ve elbette ahlaka açıkça tecavüz anlamına gelir.

İşte, Ahtem Çiygöz hakkında verilen bugünkü karar da aynen bu nitelikte, yani aslında var olmayan, "yok hükmünde" bir karardır. Esasen, Kırım'ın işgalinden bu yana işgalcilerin Kırım'da yaptığı her işlem, açtıkları her dava ve verdikleri her karar da aynen bu kararda olduğu gibi "yok hükmünde" sayılmalıdır ve sayılacaktır. Çünkü, bugün Kırım uluslararası antlaşmalar, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve pek çok hukuksal ve yasal belgeye göre hukuken ve hatta siyaseten Ukrayna'nın toprağıdır. Yasal olarak Ukrayna toprağı olan Kırım'da işgalci Rusya idari makamlarının ve mahkemelerinin işlem yapma, dava açma, karar verme hakkı ve yetkisi yoktur. Kırım'da idari ve hukuki alanda işlem yapma, mahkeme kurma ve karar alma yetkisi ancak ve ancak Ukrayna Anayasası ile belirlenebilir. Rusya, Kırım'ı işgal ederek Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Cenevre Konvansiyonu'nu açıkça çiğnemiştir. Bu hareketi ancak gâsıp ve şagil olarak nitelendirilmesini gerektirir.

Elbette, Kırım'ın işgali sona erer ermez, Rusya'nın sözde mahkemeleri ve idari organları tarafından yapılan her işlem "yok hükmünde" olduklarından günlük hayatta bugün yaşanan etkileri kendiliğinden sona erecek ve bu işlemleri gerçekleştirilenler hakkında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin yapılacaktır.

 

Av. Namık Kemal Bayar

DQTK Genel Sekreteri

QHA