ANKARA (QHA) 16 TEMMUZ 2018 -

AK Parti’nin Meclis’te görüşülmesi için teslim ettiği OHAL sonrası güvenlik yasa teklifindeki değişiklikler şimdilik önümüzdeki üç yılı kapsıyor. Yasa teklifinde kamudan ihraçlar, şirketlere kayyum atanması ve gözaltı süreleri gibi pek çok konuda değişiklik yer alıyor.

GÖZALTI SÜRELERİ 12 GÜNE KADAR UZAYABİLİR

Teklife göre, gözaltı süresinin 5 günden 12 güne kadar uzaması da öngörülüyor.

Gözaltı süresi, toplu işlenen suçlarda 4 gün olacak ve iki defa daha uzatılabilecek.

Böylece toplu işlenen suç iddiasıyla gözaltına alınanlar 12 güne kadar gözaltında tutulabilecek. 

Gözaltı süreninin uzatılmasıyla ilgili karar, Cumhuriyet savcısının talebiyle hakim tarafından verilebilecek. 

Bu madde üç yıl yürürlükte kalacak. 

KAMUDAN İHRAÇLAR 3 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Üç yıl geçerli olması planlanan bir diğer madde ise kamudan ihraçlarla ilgili. Teklifte yer alan maddeye göre “terör örgütleriyle iltisak veya irtibat” gerekçesiyle kurumlardaki çalışanlar ihraç edebilmeye devam edecek.

İHRAÇLAR NASIL YAPILACAK? KİM KİMİ İHRAÇ EDEBİLECEK?

AYM üyeleri AYM Genel Kurulu’nun çoğunluğu tarafından, Yargıtay daire başkanı ve üyeleri Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından, Danıştay daire başkanı ve üyeleri ise Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından, hakim ve savcılar HSK tarafından ihraç edilebilecek.

İHRAÇ YETKİSİ BAKANLIKLARDA

TSK mensupları Milli Savunma Bakanı tarafından; jandarma ve polisler İçişleri Bakanlığı tarafından; akademisyenler üniversitenin teklifi üzerine YÖK tarafından; mahalli idareler çalışanları valilik teklifiyle İçişleri Bakanlığı tarafından; devlet memurları ve işçileri ilgili bakanlık tarafından oluşturulacak ve ilgili kurumun en üst yöneticisinin başkanlığında toplanacak kurul tarafından ihraç edilebilecek.

BAKANLIK DIŞI ÇALIŞANLARIN DURUMU

Bir bakanlıkla ilişkili olmayan diğer kurumlarda ise her türlü kadroda istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amir tarafından görevden çıkarılabilecek.

İHRAÇ EDİLENLERE KENDİLERİNİ “SAVUNMA” HAKKI

Öte yandan İhraç edilenlerin pasaportları da iptal edilebilecek. Ancak ihraç edilenlere OHAL döneminde olmayan bir hak da veriliyor. Buna göre, ihraç edilenlere kendilerini savunma hakkı tanınacak.

GÖREVE İADE EDİLENLERİN “UNVAN”LARI NE OLACAK

Göreve iadesine karar verilen fakat eski rütbe veya unvanına atanması bakanlık tarafından istenmeyen asker ve polisler, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilecek.

TSK VE EMNİYET’TEN İHRAÇ EDİLENLER İÇİN ÖZEL SEKTÖR SINIRLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden çıkarılanların, mahkeme kararı aranmaksızın, karar tarihinden geçerli olmak üzere rütbe ve memuriyetleri geri alınacak. Bu kişiler yeniden kamu görevlerine kabul edilmeyecek ve 15 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

Er ve erbaşların üzerleri ve eşyaları birlik komutanlarının emri ile aranabilecek.

TOPLANTI GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLERİ YASASI’NDA DA DEĞİŞİKLİK

Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Yasası’nda yapılacak değişiklikle de eylemlerde “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve dayanılmaz derecede zorlaştırmama” şartı aranacak.

Mülki amirler eskiden gün batımına kadar izin verilen eylemlere saat 24.00’e kadar izin verme yetkisine sahip olacak.

VALİLER İLLERE GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAKLAYABİLECEK

Teklife göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek; ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

TMSF 3 YIL DAHA KAYYUM ATAYABİLECEK

Teklifte TMSF ile ilgili bir madde yer alıyor. Yine ihraçlar ve gözaltı süreleri gibi bu madde de 3 yıl geçerli olacak. 

Teklifin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle TMSF'nin OHAL süresince kayyum atanmasına ilişkin hükmün aynen devam etmesi öngörülüyor.

QHA