ANKARA (QHA) -

İşgalci Kırım Rus yönetiminin Kırım Tatar Ulusal-Kültürel Özerkliği kurma inisiyatifine ilişkin bir açıklama da Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar'dan geldi. 

Milli ve bölgesel Kırım Tatar Özerk Devletinin konuşulduğu ve temellerinin atıldığı bir gündem söz konusuyken, Rusya'nın Kırım Tatarlarına kültürel özerklik meselesini tartışmaya başlamasını ciddiyetsiz olarak değerlendiren Bayar, "Habere göre Kırım Tatar kültürel özerkliği Moskova, St.Petersburg ve Rostov'da görüşülecekmiş. Kırım Tatarlarının olmadığı yerlerde kültürel özerkliğin görüşülmesi bir başka garabettir" yorumunda bulundu.

Bayar, kendi facebook sayfasında yaptığı açıklamada şu saptmalarda bulundu: "Asıl amaç Kırım Tatarlarını bölgesel özerklik-kültürel özerklik tartışmalarına çekerek gerçek gündemlerinden uzaklaştırmak ve "divide et impera" (Lat. böl ve yönet) politikasına bir kanal daha açmaktır. En baştan söylemek gerekir ki "kültürel özerklik" Kırım Tatarlarının gündemi ve amacı dışındadır. Bu daha evvel de Kırım Tatarlarının önüne atılmış bir yemdir ve bizler bunu daha evvel de yemedik. Ayrıca, Rusya  ya da onların işbirlikçileri ile ancak Kırım'ın işgali barbarlığına son verildikten sonra uluslararası mahkemelerde haklarındaki ceza ve tazminat davaları sırasında belki konuşabiliriz. Kırım Tatarları, Kırım'da kendi bölgesel hadi anlayacakları dilde teritoryal özerklikleri, millî özerk devletçilikleri hedeflerine doğru yol almaktadır. Bizim Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti dışında konuşacağımız ve kabul edeceğimiz başkaca bir özerklik modeli olamaz. Bunu da uluslararası hukuk, Ukrayna anayasası ve hukuk kuruları çerçevesinde yürütürüz."

Daha önce Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da işgalci yönetim yanlısı Kırım Tatarları tarafından kurulan “Kırım Cumhuriyeti Bölgesel Kırım Tatar Ulusal-Kültürel Özerkliği” teşkilatının Başkanı Eyvaz Ümerov, 2016 yılının sonuna kadar Rusya’da “Federal Kırım Tatar Ulusal-Kültürel Özerkliği"nin kurulmasının planlandığını ileri sürmüştü.

Konuya ilişkin Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Rus yönetiminin kontrolündeki “geçici” Kırım Tatarlarının göstermelik bir çalışma yürüterek Kırım'ın köklü halkı olan Kırım Tatarları'nın haklarının korunduğu görüntüsü vermeye çalıştıklarını ifade etmişUkrayna milletvekili Georgiy Logvinskiy ise Kırım’da Kırım Tatar Federal Ulusal-Kültürel Özerkliğin kurulmasının, Rusya’nın başkalarına ait toprakların işgalini yasal hale getirme arzusuna bağlı olduğunu belirtmişti.

Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi Gayana Yüksel de işgalci Kırım Rus yönetiminin Kırım Tatar Ulusal-Kültürel Özerkliği kurma inisiyatifini: "Kırım ‘yönetimine’ yakın olan Kırım Tatarlarının gurur duyduğu Kırım Tatar Ulusal-Kültürel Özerkliğini kurma fikri, tüm Kırım Tatar halkını temsil ettiğini söyleyecek daha bir kuruluşun oluşturulması demek. Kırım’da bu tür kuruluşlar Ermeniler, Bulgarlar ve Almanlar tarafından oluşturuldu. Şimdi ise sıra Kırım Tatarlarına geldi. Ancak Ulusal-Kültürel Özerklik, halkın haklarının sağlanması ile ilgili hiçbir problemi çözmez" şeklinde değerlendirerek Ulusal-Kültürel Özerkliğin Kırım Tatar halkını köklü halk olarak kabul etmediğini kaydetmişti.

QHA