ANKARA (QHA) 16 TEMMUZ 2018 -

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından yayımlanan 703 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile rektörlük atamaları için profesör olmak şartının kaldırılması hükmünden vazgeçildi.

EN AZ 3 YIL

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yedi kararnameden 4 no’lu kararname ile 9 Temmuzda yayımlanan 3 no'lu kararnameye ek fıkra eklendi. 

Yapılan değişikliklere göre Cumhurbaşkanı rektörleri en az 3 yıl profesörlük yapmış olanlar arasından seçerek atayacak.

9 Temmuz tarihli 3 no’lu kararname ile rektörlük için profesör olma şartı kaldırılmıştı.

QHA