KİEV (QHA) 18 ARALIK 2018 -

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne, işgal altındaki Kırım'la bağlantılı şirket ve kişilere yaptırım uygulanmasına ilişkin öneriler sunma kararını kabul etti.

Ukrayna Geçici Olarak İşgal Edilen Topraklardan ve Sığınmacılardan Sorumlu Bakanlığın bildirdiğine göre bugün alınan karar uyarınca, kısıtlayıcı tedbirlerin, “Ukrayna'nın ulusal çıkarları için gerçek veya potansiyel tehditler oluşturan, toplumun ve devletin çıkarlarını ihlal eden, mülk kayıplarına yol açan, Ukrayna vatandaşlarının sahip oldukları hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanmalarının önünde engel yaratan bir dizi gerçek ve tüzel kişilere” uygulanması öneriliyor.

LİSTEDE YER ALAN TÜZEL KİŞİLER

Bakanlar Kurulu, kültürel miras alanlarında yasa dışı arkeolojik araştırmalar yürüten veya Kırım'ın yasa dışı işgalini meşrulaştırmaya yönelik faaliyetlerde yer alan 23 kişi, Armanpazarı şehrindeki Titanyum Yatırımları şirketinin faaliyette bulunmasını sağlayan bazı Rus ve Avrupalı işletmelerle, ayrıca geçici olarak işgal edilen topraklarda Rusya Federasyonu askeri-sanayi komplekslerinin tesisleri için malzeme, ekipman ve hizmet tedariğinde bulunan toplamda 14 tüzel kişi, Temryuk, Kafkasya limanları ve Kerç feribot limanından ulaşımın organize edilmesinde rol alan bazı tüzel kişiler, Kerç Boğazı'ndan geçen ulaşım hattının yasa dışı inşaatına karışan işletmelerin yöneticileri / kurucuları olan bazı kişilere karşı yaptırım uygulanmasını öneriyor.

Tüm ilgili kişi ve şirketlere yaptırım uygulanmasının, bu kuruluşların Ukrayna ile ekonomik ilişkilerini imkânsız hale getireceği, AB ve ABD ile ekonomik ilişkilerinin sınırlandırılmasını ya da sona erdirilmesini sağlayacağı öngörülüyor. Böylece ilerleyen zamanlarda işgal altındaki toprakların Ukrayna'nın hukuki alanına geri dönüşüne katkıda bulunacağı düşünülüyor.

QHA