MOSKOVA (QHA) -

Rusya Devlet Duması'nın BDT, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin (Birleşik Rusya Partisi), Rusya ile Ukrayna arasındaki Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nın, ülkelerin birbirlerinin toprak sınırlarını tanıması ile ilgili bölümünün iptal edilmesini önerdi.

Rus milletvekili, söz konusu belgenin sadece Ukrayna’nın yararına olduğunu savunarak, “Çünkü ortaklık, iş birliği ve dostluk mekanizmalarını görüşmeden anlaşmanın ikinci maddesinde Ukrayna'nın toprak sınırlarını tanıyoruz, ki bu belgeyi imzaladığımız ve onayladığımız sırada onlar bizim sınırlarımızdı. Yani Rusya, 1997 yılında bu anlaşmayı imzalayarak ve 1999 yılında onaylayarak Kırım ve Sivastopol’ü Ukrayna topraklarının bir parçası olarak kabul etmiş oldu.” diye konuştu.

1990’lı yıllarda Rus tarafının anlaşmanın sınırlarla ilgili kısmına karşı çıktığını söyleyen Zatulin, belgedeki sınırlarla ilgili maddenin “dostluk, işbirliği ve ortaklıkla” birbirine bağlı olduğunu, bunlar yoksa sınır ile ilgili maddenin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini iddia ederek, “Bu nedenle şahsen ben anlaşmanın sınırlarla ilgili kısmının iptal edilmesini öneriyorum.” dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması, Rusya-Ukrayna ilişkilerinin belirleyen temel belge niteliğinde olup, sözleşme, iki ülke arasında "karşılıklı saygı, egemen eşitlik, toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı, anlaşmazlıkların barış içinde çözümlenmesi, güç veya ekonomik tehlike ve diğer baskı yöntemleri dahil olmak üzere güç tehdidinin kullanılmaması ilkelerine dayanan" stratejik ortaklık öngörüyor. Ancak Rusya, 2014 yılında söz konusu anlaşmadaki maddeleri ihlal ederek Ukrayna’nın bir parçası olan Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni yasa dışı biçimde işgal etti.

QHA