MOSKOVA (QHA) -

Rusya Federasyonu yönetimi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin feshedilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile iş birliğinin durdurulması, Avrupa Konseyi’nde üyeliğe son verilmesi ihtimalini inceliyor. 
 
Rus propagandacı RİA Novosti ajansının bildirdiğine göre, Rusya’daki ilgili kurumların yetkilileri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Rusya karşıtı kararlar vermesi sebebiyle benzer olanakların ele alındığını ileri sürdü. Rusya, AİHM’nin faaliyetleri değiştirilmesi, Rusya’nın kanıtlarının dikkate alınmasını istiyor. Rusyalı yetkililer, “Rusya’ya karşı davalar incelenirken AİHM tutumunun siyasallaşması artıyor. Mahkeme, Rusya yargı sisteminin özellikleri ile uluslararası hukuk normlarını dikkate almayı reddediyor ve çoğu zaman “çifte standartlara” başvuruyor.” diye ileri sürdü.

Rusyalı milletvekilleri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) oy kullanmaktan mahrum edildi, bundan dolayı, Rusya davalarına bakan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 20’den fazla hakimi, Rusya temsilcilerinin oyu dikkate alınmadan seçildiği savunuldu. Yetkililer, “Rusya devlet organlarında, Rusya Federasyonu’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkisinden çıkması ve Avrupa Konseyi’nde üyeliğine son verilmesine neden olacak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin feshedilmesi kararının alınması olasılığı inceleniyor” diye iddia etti.

2014 yılında gerçekleşen Kırım’ın işgalinden sonra Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Rusya heyetinin oy hakkını ve yönetim organlarında temsil hakkını yıl sonuna kadar elinden almıştı. Rusya heyetinin sadece oturumlara katılma, söz hakkı ve komitelerde çalışma hakkı devam ediyordu.

2015 yılında ise Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki Rus heyetinin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki faaliyetlerinin ve AKPM ile her türlü temaslarının yıl sonuna kadar durdurulduğu açıklandığında Rusya heyeti meclisi terk etmişti. Rusya heyeti, 25 Ocak 2016’ta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin kış oturumuna gitmeme kararı aldı, bunun üzerine AKPM Rusya’nın 2016 yılı boyunca meclisin çalışmalarına katılma hakkını kaybettiğini açıklamıştı.

QHA