KAZAN (QHA) 25 TEMMUZ 2018 -

Rusya'nın yasama organı olan Duma bugün anadil eğitimini zorunlu olmaktan çıkardı. Rusya'da Tatarca gibi "özerk" cumhuriyetlerin resmi dilleri dahi zorunlu olarak okullarda okutulmayacak.

Bugün onaylanan kanuna göre Rus olmayan tüm etnik dillerin eğitimini güvence altına alan hüküm tümden kaldırıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce anadil eğitimi konusunda etnik Rus halkın talepleri doğrultusunda hareket edileceğini ifade etmişti.

Dünya Kırım Tatar Kongresi (DKTK) Genel Sekreteri Avukat Namık Kemal Bayar konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

Rusya'da anadilde eğitim zorunluluğunu kaldıran kanun bugün (25.07.2018) alel acele kabul edildi. Böylelikle Rusya'da Rusça dışındaki bütün dillerin eğitimi seçmeli hale getirildi. Bugünden itibaren ancak öğrenciler seçer ise anadillerinde eğitim alabilecek ve millî varlık ve benliğin temeli olan dillerini öğrenebilecekler. Bu uygulamayı 4 yıldır işgal altında olan Kırım'dan çok iyi biliyoruz. Anadilde eğitim tercihinde bulunan veliler okula çağırılacaklar ve dilekçelerini seçmeleri, aksi halde haklarında soruşturma başlatılacağı tehdidi ile eğitimi fiilen yasaklayacaklar ki bu kanunun bir sonraki adımı seçmeli anadil eğitimini de kaldırmak olacaktır. Bizim yakından tanıdığımız şovenist Rusya'nın hareket tarzı bu çünkü.

Elbet, kanunun kabul edilmesi Rusya'daki Rus olmayan halkların haklarına karşı açık bir tecavüzdür ve hususen Türkçü camia ve Türk milliyetçileri için ağır bir yenilgidir. Lâkin, bu mücadelenin sonu anlamına gelmez ve bizim için yeni bir mücadele alanı açılmıştır.

Ancak, hüzün verici olan şudur ki, Kırım Tatarları olarak bizlerin, bir kaç Kazan Tatar aydınının, Çerkes dostlarımızın ve bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda Nogay kardeşimizin aylardır Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk toplulukları, Kafkas halkları ve sair halkların millî varlıklarının kıyameti olacak bu kanuna karşı yaptığımız paylaşım ve bilgilendirmeler maalesef Türkiye'deki Türkçü ve Türk milliyetçisi camia tarafından, Türklük bilimi ile uğraşan akademisyenler tarafından yahut bir şekilde kendisini Türk dünyası sevdalısı olarak tanıtanlar tarafından bugüne kadar yeteri derecede önemsenmemiştir.

Tataristan'da geçtiğimiz aylarda Tatarca'nın okullardaki zorunlu ders saatleri kaldırılmıştı. Haftalık seçmeli olarak iki saate indirilen Tatarca bölgede tepkiye yol açmıştı. Sibirya, Uzak Doğu ve İdil boyu bölgelerinde protestolara yol açan bu karar Duma'daki oylama ile yasalaştı.

Yasa Federasyon Konseyi'nin onayını aldıktan Vladimir Putin'in imzası ile yürürlüğe girecek. 

Hatırlanacağı üzere daha önce Çerkes Dernekleri Federasyonu “Rusya’nın Faşist Eğitim Sistemine Hayır”adı altında 30 Haziran’da İstanbul’da bu yasayla ilgili basın açıklaması düzenemişti. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu da Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrı mektubu yazarak işgalci Rusya'nın anadilde eğitim zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen yasa tasarısının BM tarafından en sert şekilde kınanmasını talep etmişti.

QHA