KİEV (QHA) -

Kırım Haber Ajansı Genel Koordinatörü, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Türkiye Danışmanı İsmet Yüksel’in temyiz dilekçesi Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi’nde 30 Eylül tarihinde yapılacak duruşmada incelenecek.

Duruşma ile ilgili bilgiler, KTMM Başkanı Türkiye Danışmanı İsmet Yüksel’e 14 Eylül tarihinde telgraf ile gönderildi.

Yüksel, kendisinin 5 yıl süreyle işgal edilen Kırım dahil Rusya’ya girişinin yasaklanmasına itiraz etmek için Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) karşı açtığı davada Moskova Şehir Mahkemesi’nin kararını temyiz etti.

Telgrafta yer alan hukuki hadiseye yer verildi, İsmet Yüksel Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi’nde yapılacak duruşmaya davet ediliyor, hatta kendisine Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi’ne girebilmesi için yanında pasaportu olması gerektiği hatırlatılıyor. Bu durum ise akıllara, 'Rusya’ya girişi yasaklanan birinin Moskova’da yapılacak duruşmaya nasıl katılabilecek?' sorusunu getiriyor.

Daha önce Kırım Tatar milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'un ardından vatanı Kırım'a girişi yasaklanan 3. kişi olan Kırım Haber Ajansı Genel Koordinatörü, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Türkiye Danışmanı İsmet Yüksel, devlet organının kendisine Rusya’ya girişi yasaklayan karara itiraz etmek için Rusya mahkemesine dava dilekçesi verdi.

Dava dilekçesi, hem Akmescit’te hem Moskova’da verildi. Akmescit Kievskiy Semt Mahkemesi, ilgili dava dilekçesini söz konusu davanın yetkisinde olmadığı gerekçesiyle iade etti.

İsmet Yüksel’in dilekçesi, Moskova Meşçanskiy Mahkemesi’nde 22 Ocak tarihinde yapılacak duruşmada incelenecekti; ancak ilgili mahkeme duruşmasına FSB temsilcileri katılmadı. Moskova Meşçanskiy Bölge Mahkemesi 26 Ocak tarihinde ilgili davanın gizli olarak sınıflandırılmasını gerekçe göstererek söz konusu itiraz davasını Moskova Şehir Mahkemesi’ne devretti.

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Kırım Haber Ajansı Genel Koordinatörü, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Türkiye Danışmanı İsmet Yüksel’in Rusya Federasyonu’na şikayet başvurusunu kabul ettiği bildirilmişti. Başvuru 9117/15 (Yuksel v. Russia) sıra numarası ile kayda geçirildi.

10 Ağustos 2014 tarihinde QHA Genel Koordinatörü İsmet Yüksel’e 5 yıl süre ile Kırım’a giriş yasaklandı. Kırım ile Ukrayna’nın ana kısmı arasındaki idari sınırında bulunan Ermeni Pazar (Armyansk) geçiş kontrol noktasında Rus sınır muhafızları, Federal Güvenlik Servisi’nin İsmet Yüksel’e 5 yıl süre ile yani 30 Haziran 2019 tarihine kadar Rusya’ya girişi yasakladığını sözlü olarak bildirdi.


QHA