KİEV (QHA) -

Ukrayna Bakanlar Kurulu, 16 Mart tarihinde yapılan toplantısında Ukrayna’nın 'Milliyet Esasına Göre Sürgün Edilen Kişilerin Haklarının İade Edilmesine İlişkin’ yasasının 7. Maddesine değişiklik getirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Ukrayna Sosyal Politika Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu yasa tasarısı Kırım’ın işgali ve Ukrayna’nın doğusunda devam eden çatışma nedeniyle bahsi geçen yasanın 7. Maddesinin yerine getirilememesi sebebiyle alındı.

Bilindiği gibi söz konusu yasanın 7. Maddesi, sürgün sonucu el konulan yapılar ve diğer mülkiyetin imkan olması halinde (evde başka biri ikamet etmiyor ve mülkiyet günümüze kadar korunduysa) sürgün edilen kişiye veya varisine iade edilmesini öngörüyor. Başvurana iade yapılamıyorsa yapı ve mülkiyetin tutarı tazmin ediliyor.

Fakat Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin geçici işgali ve Donetsk ile Lugansk bölgelerinde devam eden terörle mücadele operasyonu sebebiyle devlet yönetim organlarının söz konusu bölgelerde yetkilerini kullanamaması nedeniyle 'Milliyet Esasına Göre Sürgün Edilen Kişilerin Haklarının İade Edilmesine İlişkin’ yasasının 7. Maddesinin tam olarak uygulanamadığı kaydedildi.

Söz konusu koşullar nedeniyle Ukrayna Sosyal Politika Bakanlığı’nın yasaya değişiklik getirilmesini, Bakanlar Kurulu’nun da söz konusu teklifi desteklediği, önerilen yasa tasarısına göre Mülkiyeti Sürgün sonucunda ele geçirilen ve günümüzde Ukrayna’nın işgal edilen topraklarında veya terörle mücadele eden bölgelerinde bulunan sürgün edilen statüsüne sahip kişilerin, sözü geçen bölgelerde Ukrayna anayasa düzeninin tam olarak sağlanmasından sonraki 3 yıl içerisinde mülkiyetin iadesi ve tazminat için başvurabilmeleri öngörüyor.

Kırım’ın Rusya tarafından işgl edilmesinden sonra Ukrayna Parlamentosu, Kırım Tatarlarının Kırım’ın yerli halkı olarak tanıyan ve Milliyet esasına göre sürgün edilen halkların haklarının iade edilmesine ilişkin yasaları kabul etti.

Ukrayna’nın 'Milliyet Esasına Göre Sürgün Edilen Kişilerin Haklarının İade Edilmesine İlişkin Yasa'sı gereğince Ukrayna, SSCB veya Sovyet Cumhuriyetlerinin yönetim organlarının kararlarına dayanarak halkların ve ulusal azınlıkların daimi ikamet yerlerinden sürgününü yasa dışı ve suç eylemi olarak kabul ediyor. Ukrayna, sürgün edilen Ukrayna vatandaşlarının haklarının iadesini, toplumun siyasi, sosyo-ekonomi, kültürel ve manevi gelişiminin öncelikli doğrultusu olarak belirliyor.

QHA