WASHINGTON (QHA) -

ABD Başkan Donald Trump, bir önceki Başkan Barack Obama’nın iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uygulamaya koyduğu çevre düzenlemelerini fiilen kaldıran kapsamlı bir kararname imzaladı. 

Donald Trump, yeni yasayı imzalarken yaptığı açıklamada, "Hükümetim, kömürle olan savaşa son noktayı koyuyor. Bugün aldığımız bu kararla Amerikan enerjisi üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak için tarihi bir adım atıyoruz" diye belirtti.

Bu adım, küresel iklim değişikliği anlaşmaları üzerinde yıllardır verilen çabaların boşa gideceği endişelerini doğurdu.

Trump'ın kararnamesi, ülke içi enerji üretimini fosil yakıtlar şeklinde artırmak için yarım düzineyi aşkın kuralın askıya alınması, iptal edilmesi ya da gözden geçirmek üzere tanımlanmasını öngörüyor. Kararname, ilgili federal kurumları, yönetimin gelecekteki enerji politikası için bir plan oluşturulmasına yönelik 6 aylık sürecin ilk adımı olarak, enerji üretimine engel oluşturduğu düşünülen kuralları tespit etmekle görevlendiriyor.

Gözden geçirilecek düzenlemeler arasında, termik santrallerde sera gazı emisyonlarını kısıtlayan Temiz Enerji Planı da yer alıyor. Kararname, önceki Başkan Barack Obama'nın çevre konusundaki girişimlerinin birçoğunu iptal ederken, federal yetkililerin kararlar alırken bunların iklim değişikliğine ne kadar etki yaptığını göz önünde bulundurmaları şartını da kaldırıyor.

QHA