ANKARA(QHA) - 22 HAZİRAN 2018 -

Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'na göre, Türkiye, 2017 yılında dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi oldu. Dünyada geçen yıl yapılan toplam insani yardım 27,3 milyar Doları bulurken, bunun yaklaşık üçte birini tek başına Türkiye sağladı.

Dünyada her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütünün raporuna göre, Türkiye geçen yıl yaptığı 8,07 milyar Dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna yükseldi.

Sıralamada Türkiye’yi 6,68 milyar Dolar ile ABD, 2,99 Dolar ile Almanya ve 2,52 milyar Dolar ile İngiltere izlerken, Avrupa Birliği kurumları 2,24 milyar Dolar ile dördüncü sıraya geldi. Türkiye insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da yüzde 0,85 ile birinci sırada gelirken, en yakın takipçileri Norveç ve Lüksemburg için bu oran sadece yüzde 0,17’de kaldı. ABD ise bu sıralamada yüzde 0,04 ile 19'uncu konumda yer aldı.

Raporda, dünyada yapılan toplam insani yardım 2013’te 18,4 milyar Dolar'dan 2014’te 22,1 ve 2015’te 25,8 milyar Dolara yükselmişken, bu artış trendinde son 2 yılda gözle görülür bir yavaşlama yaşandı.

Dünyadaki toplam insani yardım 2016’da 26,4 milyar Dolara, 2017’de de yüzde 3’lük bir artış ile 27,4 milyar Dolara çıktı.

Raporda Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeli ile dünyada en çok sığınmacıyı barındıran ülke olduğunun altı çizildi.

Türkiye, 2013, 2014, 2015 Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre üç yıl üst üste, en çok insani yardım yapan üçüncü, son iki yılda ise ikinci ülke olmuştu.

 

EN ÇOK YARDIM ALAN ÜLKE SURİYE

Dünyada 134 ülkede 201 milyon kişinin uluslararası insani yardıma muhtaç durumda olduğu belirtilen raporda, krizlerden ve çatışmalarda etkilenen bu kitlenin önemli bir bölümünün Suriye, Yemen ve Türkiye’de olduğu vurgulandı.

İnsani yardımların yüzde 60’ı 10 ülkeye kanalize edilirken, Suriye yüzde 14 ile birinci, Yemen yüzde 8 ile ikinci en çok yardım alan ülke oldu.

Rapora göre, Suriye böylece üst üste beşinci yılda da dünyanın en çok insani yardım alan ülkesi konumunu korudu.

 

DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE BU POLİTİKASINI YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEK

Dışişleri Bakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, raporda, insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da Türkiye’nin yüzde 0,85 ile birinci sırayı aldığı ve dünyanın “en cömert ülkesi” ünvanını koruduğu kaydedilirken, “Sözkonusu raporla Türkiye’nin hiçbir ayrım yapmaksızın yürüttüğü insani diplomasinin gücü bir kez daha küresel ölçekte teyit edilmiştir.” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin bu politikasını tüm insanlığın yararına olacak şekilde kararlılıkla yürütmeye devam edeceği kaydedildi.

QHA