PRİŞTİNE (QHA) 17 ARALIK 2018 -

Kosova Güvenlik Gücü’nün Kosova Ordusuna dönüştürülmesine dair 14 Aralık tarihinde Kosova Meclisinde yapılan oylamaya dairTürkiye’nin Kosova Büyükelçiliği tarafından bir bildiri yayımlandı.

Bildiride ordunun kurulması ve bölgedeki etkilerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, KFOR ve Kosova Güvenlik Gücü’ne katkıda bulunan bir Balkan ülkesi ve NATO üyesi olarak, Kosova parlamentosunun 14 Aralık’ta Kosova Güvenlik Gücü’nün orduya dönüştürülmesi yönünde kabul ettiği yasaları egemenlik hakkı olarak görürken, Kosova makamlarının, yıllar sürmesi beklenen bu dönüşüm sürecinin, Anayasal çerçevede demokratik ve Kosova’daki tüm toplulukları kapsayan bir şekilde, NATO’yla eşgüdüm içerisinde ve bölgedeki barış ile istikrarı sürdürecek şekilde yürütüleceğine dair beyanlarını da isabetli bulmaktadır. Türkiye, bölgenin barış ve istikrarına verdiği önem çerçevesinde, Priştine ile Belgrad arasındaki diyaloğun da devam etmesine desteğini sürdürecektir."

QHA