KİEV (QHA) 11 AĞUSTOS 2018 -

Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Kremlin’in esir tuttuğu Ukraynalı siyasi tutsaklarına ilişkin şikayette bulundu.

 

Konuyla ilgili Facebook sayfasında açıklama yapan Ukrayna Adalet Bakan Yardımcısı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Davaları Yetkilisi İvan Lişçina, “Başvuru dilekçemizde 71 siyasi tutsağa karşı yapılan ihlaller 130 sayfada sıralanıyor, ayrıca 3000 sayfalık ek bilgiler de mevcut.” diye belirtti.

 

Ukrayna Adalet Bakan Yardımcısının açıklamasına göre, dilekçede Ukrayna hükümeti AİHM’ye Rus tarafının sistematik olarak İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmesini ihlal ettiğini bildiriyor. Dilekçede özellikle Sözleşmenin 3. maddesi (işkence ve aşağılayıcı davranış yasağı) 5. maddesi (şahsi özgürlük), 6.maddesi (adaletli yargı), 8.maddesi (kişisel ve aile hayatına saygı), 10. maddesi (ifade özgürlüğü), 13. maddesi (etkili savunma hakkı), 18. maddesi (anılan hak ve özgürlüklere bu Sözleşme hükümleri ile izin verilen kısıtlamalar öngörüldükleri amaç dışında uygulama yasağı) ihlallerine dikkat çekildi.

 

 

 

Ayrıca Lişçina siyasi tutsaklar Stanislav Klıh, Vladimir Baluh, Emir Usein Kuku ve Sergey Litvinov ile ilgili uygun tıbbi bakımının sağlanması ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgilerin verilmesine ilişkin ek dilekçelerinin verildiğini bildirdi.

QHA