Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yuşçenko, Ukrayna Verkhovna Rada’sına “Ukrayna Milli Bankası Hakkındaki” Ukrayna Kanununun Değişiklikleri Hakkındaki” kanun tasarısını gönderdi. İşbu tasarıda, Ukrayna Milli Bankası ve Ukrayna Milli Bankası Şurası üyelerine karşı uygulanan şartlarına birkaçının ilave edilmesi söz konusudur.Yeni şartlar uyarınca, Ukrayna Milli Bankası başkanı herhangi bir politik gücü mensubu olamaz.Ukrayna Milli bankası memurlarına, sadece bankalar değil diğer tüm ekonomik çıkar güden kuruluşların üyeleri, hisse sahipleri yada yönetim organları üyeleri olma yasağı getirlmesi teklif edilmektedir.Tasarıda, Ukrayna Milli Bankası Şurası üyelerine karşı uygulanan şartlar arsında Ukrayna Milli Bankası vazifesinin yanı sıra politik parti üyeliğine sahip olması ve milletvekilliği yada yerel meclisi üyeliği görevinin ifa edilmesi yasaklanmıştır. Bu normlar, Ukrayna Milli Bankası Şurasının bağımsızlığını artmak için kanun tasarısında yer aldığı belirtilmektedir.