KİEV (QHA) 28 KASIM 2018 -

Ukrayna uluslararası kamuoyundan, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesini ve Montrö Sözleşmesi’nin 19. maddesi uyarınca İstanbul Boğazı’nın Rus gemilerine kapatılmasını isteyecek.

Kiev’de bugün düzenlenen Uluslararası Deniz Güvenliği Konferansı’nda konuşan Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı İgor Voronçenko, “Ben, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak uluslararası toplumun, Ukrayna devletine karşı saldırgan eylemlerde bulunulduğunu kabul edeceğini umut ediyorum. Bu bağlamda Montrö Sözleşmesi’nin 19. maddesine uygun olarak Türkiye’nin Rus gemileri için İstanbul Boğazını kapatmasını istemeyi planlıyoruz. Ruslar uluslararası hukuk normlarının ihlal edilmemesi gerektiğini bilmeli.” dedi.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ’NİN 19. MADDESİ

Savaş zamanında, Türkiye savaşan değilse, savaş gemileri 10. maddeden 18. maddeye kadar olan maddelerde belirtilen koşullarla ayni koşullar içinde, Bogazlar'da tam bir geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) özgürlüğünden yararlanacaklardır.

Bununla birlikte, savaşan herhangi bir Devletin savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçmesi yasak olacaktır; şu kadar ki, işbu Sözleşmenin 25. maddesinin uygulama alanına giren durumlarla, saldırıya uğramış bir Devlete, Milletler Cemiyeti Misali çerçevesi içinde yapılmış, bu Misak'in 18. maddesi hükümleri uyarınca kütüğe yazılmış (tescil edilmiş) ve yayımlanmış, Türkiye'yi bağlayan bir karşılıklı yardım andlaşması gereğince yapılan yardım durumları bunun dışında kalmaktadır. Yukarıdaki fıkrada öngörülen kuraldışı durumlarda, 10. maddeden 18. maddeye kadar olan maddelerde belirtilen kısıtlamalar uygulanamayacaktır. Yukarıdaki 2. fıkrada konulmuş geçiş yasağına karsın, Karadeniz'e kiyidas olan ya da olmayan savaş Devletlere ait olup da bağlama limanlarından ayrılmış bulunan savaş gemileri, bu limanlara dönebilirler. Savaşan Devletlerin savaş gemilerinin Boğazlar'da herhangi bir el koymaya (1) girişmeleri, denetleme (ziyaret) hakkı (2) uygulamaları ve başka herhangi bir düşmanca eylemde bulunmaları yasaktır.

QHA