KİEV (QHA)-28 Mart 2018 -

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Dünya Kırım Tatar Kongresi (DKTK) Başkanı, Ukrayna milletvekili Refat Çubarov, Ukrayna Anayasasında Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol (Akyar) şehri ile ilgili değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte, oluşturulacak olan Kırım Tatar Özerkliği kurumlarının çalışmalarını düzenleyecek ilgili yasaların geliştirilmesi ve kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

 

QHA muhabirinin aktardığına göre Kiev’de 27 Mart tarihinde yapılan “Ukrayna’nın İşgal Edilen Bölgelerine Yönelik Devlet Politikasını Geliştirme Perspektifleri” isimli konferansta konuşan Çubarov, Ukrayna Anayasasında değişiklikler yapıldıktan sonra gündeme gelecek yasaların geliştirilmesi ve onaylanmasının alanını genişletmek gerektiğini dile getirdi. Örneğin özerkliğin parlamento seçimlerinin, hükümetinin ve bununla ilgili yasaların kabul edilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

 

Söz konusu yasaların kabul edilmesinin tüm Ukrayna ve uluslararası toplumunun Kırım’ın Ukrayna’ya dönmesinden sonraki kaderi ile ilgili sorularına cevap vereceğini ve Ukrayna’nın uluslararası müzakerelerdeki konumunu güçlendireceğini belirten Çubarov, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Kırım sorunu gerçekten çözülmeye başladığı zaman, bu tartışmaya kabul edilmiş yasalarla girmeliyiz. Bu yasalar Ukrayna toplumuna, Kırım Tatar halkına, Kırım’da yaşayan tüm insanlara, uluslararası ortaklarımıza Ukrayna toprak bütünlüğü geri kazanıldıktan sonra Kırım’ın hangi yolda ilerleyeceği konusunda cevap vermeli.” dedi.

 

 

Rusya’nın uluslararası topluma, Ukrayna toprak bütünlüğü sorununun çözümü konusunda Kırım’ın kendine bırakacağı formülleri sunmaya devam ettiğini kaydeden Çubarov, dolayısıyla özellikle şu an yarımadanın işgalden kurtarılmasını beklemeden Kırım’ın statüsüyle ilgili gereken yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini savundu.

 

 

UKRAYNA ANAYASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİN TEMEL İLKELERİ AÇIKLANDI

 

Çubarov Ukrayna Anayasasına yapılacak değişikliklerin dayandığı temel ilkeleri şöyle açıkladı:

 

1-Kırım Tatar Özerkliği özel statüsünün kaynağı Kırım Tatar halkının kaderini tayin etme hakkı olmalı;

2-Kırım’ın Anayasasının Kırım Tatar Milli Kurultayı ile koordine edilerek onaylanmalı,

3-Kırım Tatar dilinin ayrı bir yasa tarafından belirlenen alanlar haricinde toplum yaşamının tüm alanlarında resmi dilin yanı sıra kullanılmalı,

4-Kırım Parlamentosundaki Kırım Tatar temsilcilerin azami sayısı (parlamentonun üçte biri) garanti altına alınmalı;

5-Kırım Tatar Milli Meclisinin statüsü Anayasal güvenceye bağlanmalı

6-Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi’ne dayanarak, Kırım ile ilgili önemli kararlar verme konusunda yerli halk ile ön koordinasyon ilkesi sağlanmalı.

 

“HİÇBİR ETNİK TOPLULUĞUN HAKLARI SINIRLANMAYACAK”

Kırım Tatar Özerkliğinin oluşturulmasının diğer etnik toplulukların haklarının sınırlanmasına yol açmayacağını ifade eden Çubarov, “Bu normlar Ukrayna'nın Kırım'daki devlet egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlalini önleme konusunda gerçek koruma oluşturmalı. Bizim teklif ettiğimiz şeyler, hiçbir şekilde Kırım'daki diğer toplulukların haklarını kısıtlamıyor, teklif ettiğimiz mekanizmalar Kırım'daki bütün etnik toplulukların çıkarlarının dengeliyor. Tüm değişiklikleri etnik çoğunluğun hakim olmadığı ve etnik azınlığı da (olumsuz anlamda etkilemeyecek şekilde sağlamaya) çalıştık.” dedi.

 

Ayrıca KTMM Başkanı, Ukrayna’nın daha aktif bir şekilde Kırım konusunu gündeme getirmesi gerektiğini kaydederken şu ifadeleri kullandı: “Şu an Kırım konusu daha çok sivil toplum, KTMM, Dışişleri Meydan Vakfı sayesinde uluslararası siyasetin belirli bir seviyesinde tutuluyor. Devlet seviyesinde biz Kırım konusunun Ukrayna'nın doğusu konusuyla aynı seviyede olmasını sağlayamıyoruz.”

QHA