KİEV (QHA) -

UNESCO, Kırım Tatarlarının gittikçe, korkutma ve takibat kampanyasının bir parçası olan  şiddete dayalı tutuklamalar ve insan kaçırma olaylarının kurbanı olduğunu kaydetti. 
 
UNESCO’nun 202. döneminin gündemine ilişkin yayınlanan belgede, “Söz konusu takibat için Rus yönetimi çoğu zaman Rusya yasalarına dayanan düzmece “aşırıcılık” suçlamalarını kullanıyor. Bunun dışında, insan hakları alanında temel hukuki ilke ve normların ihlalleri, Rusya ceza hukuku tarafından sivil aktivistlerin takibatı için geriye dönük şekilde kullanılıyor” denildi. 
 
Ayrıca belgede, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) liderleri ve üyelerini susturmak için Rus yönetiminin Kırım Tatar halkının temsil organı olan Kırım Tatar Milli Meclisi’ne karşı imha savaşı başlattığı da belirtildi. 
 
UNESCO, “Bu eylemler, Uluslararası Adalet Divanı’nın Kırım Tatar Milli Meclisi’nin faaliyetlerinin yasaklanmasının yasa dışı olduğunu belirleyen 19 Mayıs 2017 tarihli kararı görmezden gelinerek gerçekleştiriliyor” diye devam etti.

Bunun dışında UNESCO işgal edilen yarımadada etnik Ukrainlerin de baskıya uğradığını kaydetti.
 
Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı, 19 Nisan tarihinde Ukrayna’nın Rusya Federasyonu’na karşı açtığı dava çerçevesinde ilk kararını açıkladı. Adalet Divanı, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da ulusal azınlıkları koruma amaçlı Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'yi ihlal ettiğinden dolayı Rusya’ya karşı sınırlayıcı tedbir uygulanmasını onayladı.
 
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı’nın kararını açıklayan hakim Ronny Abraham, Rusya’yı, Kırım Tatar Milli Meclisi’nin faaliyetlerinin yasaklanması dahil Kırım Tatarları'na karşı sınırlamalardan kaçınmaya mecbur tuttu. .
 
Kırım Rus yönetiminin sözde Savcısı Natalya Poklonskaya, Şubat 2016'da Kırım Tatar Milli Meclisi’ni kapatmak için mahkemeye başvurdu. Sözde Savcı Natalya Poklonskaya’nın dilekçesi ile ilgili mahkeme duruşmalarının görülmesi 3 Mart tarihinde başladı.
 
Poklonskaya, 'mahkeme kararını' beklemeden 13 Nisan 2016 tarihinde “Kırım Tatar Milli Meclisi’nin faaliyetlerinin askıya alınması ile ilgili” karar yayınladı. 18 Nisan tarihinde ise Rusya Adalet Bakanlığı, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın sözde Savcısı Natalya Poklonskaya’nın kararı üzerine Kırım Tatar Milli Meclisi’ni “aşırıcı faaliyetler gerçekleştirmesi nedeniyle faaliyetleri askıya alınan dini ve sivil toplum kuruluşları listesine” dahil etti.
 
26 Nisan tarihinde işgalci Kırım Rus yönetimine bağlı mahkeme, Kırım Tatar Milli Meclisi’ni ‘aşırıcı’ örgüt olarak kabul edip Kırım dahil olmak üzere Rusya’da faaliyetlerini yasakladı.

QHA