ANKARA (QHA) -

Ankara'da devam eden Dünya Kırım Tatar Kongresi ve Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çubarov'un Kongrede yaptığı açılış konuşmasının tam metni aşağıdaki gibidir:

 

Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin 1. toplantısı 2009 senesinin Mayıs ayında dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 160 Kırım Tatar teşkilatı temsilcilerinin iştiraki ile Kırım’ın başkenti Akmescit’te yapılmıştı. Kongre’de farklı ülkelerde teşkil edilen ve bu toplantıda belirlenen prensip, amaç  ve vazifeler boyunca işbirliği niyetini bildiren Kırım Tatar teşkilatlarını birleştiren ve koordine eden organ olarak Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin kurulduğu ilan edilmişti. Bunun dışında Kongre’nin merkez organlarının Kırım’da bulunacağı kararlaştırılmıştı.

Maalesef Kırım Tatarlarının yegane ve tarihi vatanı olan Kırım, 27 Şubat 2014 tarihinde tam olarak hukuksuz şekilde Rusya Federasyonu tarafından bir kez daha zapt edildi. Bu barbarcasına işgal Dünya Kırım Tatar Kongresi’ne yeni vazifeler ve sorumluluklar getirdi. Tarihi devletimiz, Kırım Hanlığı’nın yok edilip vatanımızın zapt edildiği 1782 senesinden bu güne kadar Kırım’ın tek ve gerçek sahibi olan milletimizin yer yüzünden kaybolması için her şey yapıldı. Halkımızı farklı baskılar, sürgünler ve cinayetler tatbik edildi. Tüm bu insanlığa karşı suçları işleyen Çarlık Rusyası ve onun siyasetini korkunç yöntemlerle devam ettiren Sovyetler Birliği idi.

Bugün dünyanın her tarafına özellikle de Türkiye’ye milyonlarca Kırım Tatarı dağılmış ise, bunun sebepçisi bitmek bilmeyen bu zulümdür. Vatandaki ve diasporadaki Kırım Tatarları bu zulümlere maruz kalanların çocukları ve torunlarıdır. Sevgili vatanımızda yaşamaya devam eden Kırım Tatarları ise yazıklar olsun ki, bu zulmün yeni versiyonunu yaşamaktalar. Bu sıradaki insanlık suçunun suçlusu ise Çarlık Rusya’nın ve Sovyetler Birliği’nin mirasçısı ve onların tüm kanlı işlerine bağlı olan günümüzdeki Rusya Federasyonu’dur.

Uğradıkları her türlü zulüm ve baskılara bakmadan Kırım Tatarları, özgürlüklerinden vazgeçmeye, öz cellatlarına boyun eğmemeye ve özellikle onlarla işbirliği yapmaya hiçbir zaman razı olmadılar. Kısaca, yok edilmeyi asla kabul etmediler. Kırım Tatarları yok edilmeye karşı mücadele gücünü şerefli talihlerinden alıyorlar. Bizler hiçbir zaman başka milliyetler ve dinlere derin saygıdan, insan hak hukuklarında herkese hürriyet, özgürlük fikrinden taviz vermedik ve vermeyeceğiz. Ama öz hürriyetimizi,  özgürlüğümüzü, vatanımızı ve geleceğe dair olan umudumuzu  hiçbir zalime teslim etmeye asla niyetimiz yok.

Bugün burada Kırım Tatar halkının tarihi toplantısı yapılıyor. 2 yüzyıldan fazla bir vakit birbirinden ve vatanlarından uzak diyarlara dağıtılan aynı milletin temsilcileri bir araya geldik. Bütün dünya bilsin ve görsün ki vatanı veya diasporada yaşayan Kırım Tatarları, geçmişte olduğu gibi bugün de tek ve bölünmez bir millettir. Ortak vatanımız olan Kırım’da işgalci zalimler tankları ile özgürlüğümüzü çiğniyor. Milli Meclisi’mize kilit vuruyor, en kıymetli evlatlarımızı öldürüyor, sürgün ediyor, hapse atıyor, zulme uğratıyor, basınımızı yok ediyor, kısaca milletimizi susturmaya ve onu sindirmeye çalışıyor. Bunlar yetmiyormuş gibi Kırım Tatarları temsil ediliyor yalanı ile bir avuç haini vitrine koyup dünyayı aldatmaya çalışıyorlar.

Burada, dünyanın farklı yerlerinden 200 Kırım Tatar teşkilatının 430 delegesi toplanmış, Vatanda bastırılmaya çalışılan milli irademizi burada ortaya koymakta ve sesimizi burada bütün dünyaya duyurmaktadır. Kırım Tatarlarının gerçek temsilcileri kim olduğunu, Kırım Tatarları kim olduğunu sizler burada gösteriyorsunuz. Kırım Tatarları, Kırım’da yaşayan farklı milliyet ve din temsilcilerine, onların haklarına samimi olarak saygı gösteriyor, onları kucaklamakta, onlarla kardeş olarak demokratik ortamda barış içinde yaşamaya arzu ediyorlar. Öz hak, hukuklarını hayata geçirmek için başkalarının hak hukuklarının çiğnenmesini asla talep etmiyorlar, lakin Kırım Tatar milli mevcudiyetinin de sürekli tehlike altında bulunacağı durumu da  hiçbir zaman kabul edemezler. Kırım Tatarlarının Kırım’da milli devletçiliğe sahip olması hem tarihi adaletin bir gereği hem de daima tehlike altında milli geleceğinin tek garantisidir. Dünya barışı ve Kırım’da yaşayan tüm halklara hayırlı ufukların açılmasının birinci şartı vatanımızda olan işgalin hemen durdurulmasıdır. Kırım Tatar halkı, özgürlüğü ve toprak bütünlüğünü destekleyen Ukrayna devletinin Kırım gerçeklerini eskisinden daha iyi anladığı ve Kırım Tatarlarının milli hak hukuklarını tanıdığına inanmaktadır. Bütün dünya bilmeli ki, Kırım Tatarlarının asla Kırım yarımadasındaki küçük bir azınlık halkı değildir. Kırım Tatarları Kırım’ın tarihi sahibi ve köklü halkıdır. Kırım Tatarları Kırım’da bin yıldan fazla zaman boyunca devlet tecrübesini ve yüksek özgün medeniyete sahip oldular. Kimse Kırım’ın kaderini belirlemekte Kırım Tatarlarından daha fazla hakka sahip değil. Kırım’ın kaderiyle bağlı hiçbir karar veya tedbir Kırım Tatar milletinin özgür ve demokratik iradesi tarafından tasdik edilmedikçe kabul edilemez. Özellikle işgalci güçlerin zorla kabul ettirmeye çalışan hiçbir tedbir geçerli değildir. Çağdaş zamanda demokrasi ve özgürlük mücadelesinin sembolü olan Kırım Tatarlarına kimse kendisini yok etmeye yönelik planlarının bir parçası olmayı kabul ettiremez. Tarihimizdeki kuruluş anlarından beri Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin 2. toplantısı tüm insanlığa, halkımıza ve vatanımıza hayırlı olsun.

Millet! Vatan! Kırım!

QHA