ANKARA (QHA)-27 Mart 2018 -

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7103 sayılı, "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan duyuruda: "7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir." açıklaması yer aldı.

Buna göre eski bakanlara ve milletvekillerine görevde iken verilen diplomatik pasaportların geçerliliği, görevlerin sona ermesi halinde de devam ettirilecek. Ayrıca işverenlerinokul öncesi çağındaki çocuklar için verilen kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılacak.

 

Yeni kanunun öngördüğü değişiklikler

Konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılmasının teşvik edilmesi de yasa kapsamında yer alıyor. Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletlerin Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınacağı, ilgili kanunun tarifesindeki muadil araçların vergi tutarının yüzde 25'i oranında vergilendirileceği belirtiliyor.

Hazineye ait taşınmazların tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birliklerine 20 yıl süreyle kiralanabilmesi, 16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilmesi de bu kanunun kapsamında yer alıyor.

Bunun dışında çerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan kuruluşların, internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için Türkiye'nin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi RTÜK'ten yayın lisansı almaları, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetkisi almalarının zorunlu olacağı belirtiliyor.

Kaynak: Star

QHA