AKMESCİT/SİMFEROPOL (QHA) -

Gerek Ukrayna yasalarına gerekse uluslararası yaptırımlara rağmen ABD Vatandaşlık İnisiyatifleri Merkezi (Center for Citizen Initiatives) Müdürü Sharon Tennison ve heyeti işgal altındaki Kırım'a yasa dışı ziyaret gerçekleştirdi.

Rus medyasında çıkan haberlere göre bahsi geçen heyet sözde Akmescit (Simferopol) Kent Konseyi Başkanı Viktor Ageyev ve Kent İdaresi Başkanı Gennadiy Baharev ile ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.

Rus medyası tarafından "Washington yönetiminin Kırım karşıtı siyasetine meydan okumak" olarak nitelendirilen yasa dışı ziyaret, tahmin edileceği üzere Kırım'ın Rus işgali altında daha iyi bir yer olduğu intibatı uyandırmak için propaganda mahiyetinde duyuruldu.

ABD Vatandaşlık İnisiyatifleri Merkezi (Center for Citizen Initiatives) Müdürü Tennison, Rusya ve Vladimir Putin'i savunan bazı yazılarıyla tanınıyor.

Bilindiği gibi uluslararası yaptırımların yanı sıra Ukrayna yasalarınca da Rusya tarafından işgal edilen Kırım’a, Ukrayna yönetiminden gerekli izinler alınmadan giriş yapmak yasak. Bu yasağın çiğnenmesi “Ukrayna’nın Geçici Olarak İşgal Edilen Bölgesinde Hukuki Rejim ve Vatandaşların Hak ve Özgürlükleri Sağlanması İle İlgili” yasanın yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 27 Mart 2014 tarihli “Ukrayna’nın Toprak Bütünlüğü” kararı başta olmak üzere çeşitli uluslararası normların da ihlal edilmesi anlamına geliyor.

Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından 16 Aralık 2015 tarihinde kabul edilen "Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen bölgesinden Ukrayna’nın anakarasına ve Ukrayna’nın başka bölgelerinden geçici olarak işgal edilen bölgeye belirlenen ürünlerin (işlerin, hizmetlerin) sevkiyatının sınırlanması" başlıklı kararname 16 Ocak tarihinde yürürlüğe girmişti.
 
Bundan önce 2015 yılı Haziran ayının başında Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rusya tarafından işgal edilen Kırım ile Ukrayna'nın ana kısmı arasındaki idari sınırda uygulanacak geçiş kurallarını onayladı. Ukrayna hükümetinin 4 Haziran tarihinde kabul ettiği ve Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun resmi internet sitesinde 8 Haziran tarihinde yayınlanan kararda, Kırım’a giriş ve çıkışların sadece günde 24 saat çalışan kontrol noktalarından yapılmasının mümkün olduğu belirtildi. Karara göre idari sınırı geçmek isteyen yabancı vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayan kişiler, kimlik belgeleri ve Ukrayna Göç Servisi’nin verdiği özel izinleri olduğu sürece idari sınırı geçebilecek.

Zaman zaman bazı ülkelerden Kırım'a yasa dışı ziyaretler gerçekleştirilebiliyor ve Rusya tarafından bu ziyaretler işgali meşru göstermek amacıyla propaganda unsuru olarak kullanılıyor.

QHA