Rusya Parlamentosu ile Ukrayna Verkhovna Rada işbirliği parlamentolar arası komitesi başkanı Konstantin Zatulin Ukrayna Cumhurbaşkanı Kırım Daimi Temsilcisi Gennadiy Moskal ile yaptığı görüşme sırasında Kırım’ın Rusya Federasyonu’na iadesi hakkındaki söylentilerin yanlış anlaşılma olduğunu bildirdi. Aynı zamanda BDT Enstitüsü Müdürü olan Zatulin Kırım’ın Rusya’ya iadesi konusunun Rus parlamentosunda oylamaya bile çıkarılmadan geri çekilen Rusya Milletvekili ve Rusya Liberal Demokrat Partisi üyesi Kuryanoviç’in hazırladığı protokol tasarısından kaynaklandığını bildirdi. 26 Mayıs’ta Rusya Federasyonu Gosudarstvennaya Duma’sı (parlamento), Rusya hükümetinden Kırım’ın Rusya topraklarına katma önlemleri hakkında bilgi istedi. Aynı talimatlar iki parlamento komitesine de verildi.Verilen talimatlarda, sınırların tanınması hakkındaki anlaşma süresinin 2007’de bitmesi, bundan dolayı Rusya’nın, Ukrayna’dan toprak talep edebilme olanağı doğacağı kaydedilmişti.
Şu anki durum itibariyle Rusya Parlamentosu talimatlarını iptal etmiştir. Zatulin iptalin sebebini, talimat metindeki hataları olarak gösterdi.Hata, Ukrayna ve Rusya arasındaki sınır tanıma anlaşmanın önümüzdeki aylarda değil, 2009 yılın sonunda bittiği ile ilgilidir. Talimatlar ile ilgili bütün sorgular da iptal edilmiştir.