LVİV (QHA) -

Ukrayna’nın Liv şehrinde, dünyada mevcut eğilimler ışığında yarımadada insan hakları ve özgürlükleri ile Kırım’ın işgalden kurtarılması meselelerini konu alan 2. Kırım Forumu başladı.

Kırım heyetinde Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Meclis üyeleri, Kırım Tatar milli hareketi emektarları Ayşe Seytmuratova ve Sinaver Kadırov'un olduğu, Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun ise çalışma ziyaretiyle New York’ta bulunduğu bildirildi.

Forum moderatörü Kırım Tatar Milli Kurultayı Özel Komisyon Başkan Yardımcısı tarihçi Gülnara Bekirova, Kırım Forumu’nun ikincisinin yapılmakta olduğuna işaret ederek, “Maalesef Forumu Kırım’ın dışında gerçekleştiriyoruz, çünkü son olaylar nedeniyle Kırım Tatarları ve tüm Kırım’ın durumu hayli dramatik” şeklinde konuştu.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, etkinlik organizatörlerine Ukrayna Forumu çerçevesinde Kırım Forumu’nu Lviv’de düzenleme imkanı sağladıkları için teşekkür ederek 1. Forumun temel amacının SSCB'de insan hakları hareketinin kabul edilebilirliğini sağlamak olduğunu hatırlattı ve “O zamanlar birkaç bildiri kabul edilmişti ve onlardan birinde Rusya’nın geleceği için onun geçmişinin tehdit oluşturduğu kaydedilmişti. Bugün o bildirinin kehanet olduğunu görüyoruz. Rusya’nın geçmişinin onun bugünü olduğunu görüyoruz. İki yıllık işgal tahminlerimizi ve önsezilerimizi doğruladı. Rusya aktif ve kasıtlı olarak Kırım’ı askeri üsse dönüştürüyor ve bundan toplum zarar görüyor. İşgalci yönetim çoğu Kırımlının geçimini sağlayamıyor ve bu nedenle Kırım Tatarları ve etnik Ukraynalılar dahil nüfusun Rusya’yı kabul etmeyen kısmını kasıtlı olarak Kırım’ın dışına itiyor” şeklinde konuştu.

İşgalci ülkenin bugün Kırım’a ordu mensupları ve güç organları temsilcilerinin aileleri ile ülke içi program boyunca Kırım’a yerleşmek isteyen Rusyalıları Kırım’a yerleştirdiğini belirten Çubarov, “İstenmeyen nüfusu Kırım’ın dışına iterek Kırım’ın demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor” diye kaydetti.

Bunun yanı sıra Kırım’ın günümüzde korkutma ve tehdit, tutuklamalar, cinayetler ve kaçırmalar aşamasından geçmekte olduğunu ifade eden Çubarov, “22 iki yurttaşımız özgürlükten mahrum edildi. Çiygöz yaklaşık 2 yıldır tutukevinde. İlmi Ümerov’a cezalandırıcı psikiyatri uygulandı. Her şey Sovyet dönemindeki gibi, Kırım Tatarlarını olabildiğince bastırmak, bölmek metotları ve enformasyon saldırısı kullanılıyor. Bunun için de Kırım Tatar Milli Meclisi’ni yasakladılar” dedi.

1964 yılından beri Kırım Tatar Milli Hareketi’nde yer aldığını bunun için 2 kez tutuklandığını kaydeden Ayşe Seytmuratova ise, “Milliyetlerarası çatışmayı körüklemekle suçlandım düşünebiliyor musunuz. Onlar bilincimi uyandırdı ve ben mücadele etmeye başladım. Aslında Sovyet yasalarına göre hareket ediyorduk. Bizimle ilgili yasaların yerine getirilmesini istiyorduk onlar ise bizi hapis ve kamplara mahkum ediyorlardı. Karıştırmayın, biz Moğol değiliz diyorduk. Rus terminolojisinde bizi zorla Moğol istilasıyla ilişkilendirmek istiyorlardı. Biz Kıpçaklarız. Biz kadim Türkleriz. Asla tüfek kullanmadık, bizim silahımız kalem ve kağıttı. Milli kimliğimizi, vatanımızda kültürümüzü korumak için mücadele ettik” şeklinde konuştu.

Ayşe Seytmuratova Rusya Federasyonu’nun tüm halklarına Rus hükümetine Kırım Tatarlarına karşı baskıyı durdurma çağrısında bulunmalarını rica etti ve dünya toplumunu bu konuda yardımcı olmaya çağırdı.

Ukrayna’nın Lviv şehrinde 10 Kasım tarihinde Ukrayna Helsinki Grubu’nun kuruluşunun 40. yıldönümü vesilesiyle  2. Kırım Forumu çalışmalarına başladı.
 
Foruma, Ukrayna dahil dünyanın 15 ülkesinden yüzden fazla eski siyasi tutuklu bir araya geldi. Katılımcılar arasında Belarus, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Fransa, Almanya, İsveç, İsrail, ABD, Çek Cumhuriyeti ve Kanada temsilcileri, bunun dışında bazı siyasi tutukluların aile mensupları yer alıyor.

QHA