ANKARA (QHA) 17 EYLÜL 2018 -

17 Eylül 1176'da Anadolu'nun kaderini etkileyen, Türk Tarihi'nin kritik savaşlarından biri yaşanmıştı.

Bizans (Doğu Roma) İmparatoru I. Manuel Komnenos komutasındaki Bizans ordusu ile Sultan II. Kılıçarslan komutasındaki Selçuklu ordusu, Anadolu hakimiyetinin Bizans-Türk mücadelesi çerçevesinde, Miryakefalon ovasında karşı karşıya gelmişti. 

842 yıl  önce cereyan eden Miryokefalon Savaşı Anadolu'da Türk hakimiyetinin kalıcıl olduğunu göstermiş, bugün de tarihi önemi vesilesiyle hala hatırlanan, anılan savaşlardandır. Farklı dönemlerden yabancı illüstratörlerin dahi eserlerine nakşettiği karşılaşmalardandır.

QHA