İZMİR (QHA) 9 EYLÜL 2018 -

Bugün İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlanıyor.

Bilindiği gibi Yunanistan, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı (Harb-i Umumi) akabinde İtilaf güçleriyle imzaladığı Mondros Mütarekesi'nin (30 Ekim 1918) ardından, 15 Mayıs 1919'da İzmir'i ve müteakiben Anadolu'nun batısını işgale başlamıştı.

Milli Mücadele'nin (Kurtuluş Savaşı-İstiklal Harbi) başarıyla sürdürülmesi neticesinde 26 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın (Atatürk) "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emriyle başlayan Büyük Taarruz harekâtı gerçekleştirilmiş, Türk ordusu Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmiştir.

Böylece İzmir'in kurtuluşu Milli Mücadele sürecinin başarıyla tamamlanarak Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması'na uzanan süreci başlatması açısından tarihin dönüm noktalarından olmuştur.

Foto: İzmir'e Türk ordusunun girişinin akabinde hükümet konağında Türk bayrağının göndere çekilmesi

QHA