KİEV (QHA) -

Sivil Özgürlükler Merkezi insan hakları örgütü ve EuromaydanSOS sivil teşkilatı Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne, Avrupa Konseyi’nin işgal edilen Kırım’da dikkat edilmesi gereken insan hakları konularını ele alan bir açık mektup gönderdi.

Ukraynalı hak savunucuları Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da insan haklarının durumunu değerlendiren Avrupa misyonunun yarımadada yaşananları kapsamlı olarak yansıtmadığını ifade ederek, “Gerard Studman’ın başkanlığındaki özel misyonunun raporunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanması ışığında oldukça önemli olan bir takım sorular açıklanmamış kaldı. Ayrıca misyonunun, baskıların sadece yönetime muhalif kişilere karşı yapıldığı konusundaki (Kırım Tatarlarına yönelik planlı baskıyı göz ardı eden) sonuç uluslararası ve Ukraynalı hak savunucu teşkilatların değerlendirmelerine aykırıdır” şeklinde açıklama yaptı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne gönderilen açık mektupta Ukraynalı hak savunucuları kolluk kuvvetleri, yargı, cezaevi kurumları, Kırım Tatarlarının hak ihlalleri, din, görüş, toplanma özgürlüğü ve eğitim alanlarında yapılan ihlalleri hakkında tek tek örnekler vererek her madde ile ilgili önerilerde bulundular.

Açık mektupta, “İşgal edilen Kırım’da insan hakları ve temel özgürlükler ile ilgili durum hızla kötüleşiyor. Dolayısıyla Avrupa Konseyi’nden oldukça büyük beklentilerimiz vardır. İşgal edilen Kırım’da insan hakları ve temel özgürlükleri ile ilgili durumu izleme konusunda bir kere daha her türlü destek vermeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz.

Bizim için Ukrayna’nın bir parçası olan Kırım’daki izleme misyonlarında Avrupa Konseyi İnsan Hakları mekanizmaları ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin katılımını sağlamak çok önemli” denildi.

Avrupa Konseyi özel temsilcisi Studman ve heyetinin oluşturduğu insan hakları gözlem misyonu, Mart 2014 yılından beri Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da bulunan ilk uluslararası gözleme grubuydu. Avrupa Konseyi özel temsilcisi Studman ve heyeti, insan hakları gözlem misyonu olarak Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da 25-30 Ocak tarihleri arasında bulundu ve birçok görüşme gerçekleştirdi.

14 Nisan tarihinde Avrupa Konseyi özel temsilcisi Gerard Studman, Kırım’da insan haklarının durumu ile ilgili raporunu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne sundu.

“Rapordan alınan en önemli sonucun, yarımadanın Avrupa Konseyi ve diğer ilgili uluslararası mekanizmaların gözlemci misyonları için tekrar açılması gerektiği” olduğunu söyleyen Gerard Studman, “2,5 milyon insanın tüm Avrupalıları korumak için oluşturulan insan hakları mekanizmalarının erişimin ötesinde olması ne normal, ne de kabul edilebilir” dedi.

Öte yandan Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çubarov, Avrupa Konseyi’nin  Kırım’da insan hakları durumu ile ilgili raporuna katılmadığını bildirdi.

21 Nisan Strazburg’ta AKPM oturumu çerçevesinde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşan Refat Çubarov, “Raporda, geçici olarak işgal edilen Kırım’da baskıların ve kovuşturmaların hedef aldığı Kırım Tatarlarından bir etnik grup olarak bahsedilip Rusya rejimine muhalif aktivistler olarak zulüm görmesinden söz ediliyor. Bu sonucu biz kesinlikle kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu. Çubarov, işgal edilen Kırım’da Müslümanlardan başka hiçbir dini mezhebinin üyesinin evine Rus kolluk kuvvetleri arama yapmak için gelmediğini ve KTMM’nin faaliyetinin yasaklanmasının işgalci hükümetinin Kırım Tatar halkına karşı yok etme siyaseti sürdürdüğünün en iyi kanıtı olduğunu kaydetti.

QHA