KİEV (QHA) -

Avukat Olga Poyedinok, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki halkın ikinci bir vatandaşlık yani Rusya vatandaşlığı edinmesi durumuna ilişkin Ukrayna mevzuatını anlattı.
 
Bugün 7 Kasım'da Hayat Radyosu’na konuk olan Olga Poyedinov, “Kırımlıların Rusya vatandaşlığı edinmesi konusu, Ukrayna’nın 15 Nisan 2014 tarihli “Ukrayna’nın Geçici Olarak İşgal Edilen Bölgesindeki Hukuki Rejim ve Vatandaşların Hak ve Özgürlüklerinin Sağlanması İle İlgili” Yasasında belirlenmiştir. Söz konusu yasanın 5. Maddesinin 4. Fıkrasında, Kırımlılara otomatik olarak Rusya vatandaşlığı verilmesinin gönüllü olarak edinilen ikinci vatandaşlık olarak kabul edilmemesi söz konusu. Yani Rusya vatandaşlığı zorla verilmişse dikkate alınmıyor. Ukrayna vatandaşlığının kaybedilmesine de neden olmuyor” diye kaydetti.

Böylece 18 Ocak 2001 tarihli “Ukrayna Vatandaşlığı İle İlgili” yasanın 19. Maddesinin öngördüğü zorunlu olarak yabancı vatandaşlığın alınmasına ilişkin haller listesinin genişlediğini ifade eden Poyedinok, böyle bir durumun Ukrayna vatandaşlığının kaybedilmesine neden olmadığını söyledi.

Ukrayna vatandaşlığının yanı sıra başka bir devletin vatandaşlığını edinme konusu üzerinde düşünen dinleyicilere hitap eden avukat Poyedinok açıklamasına, “Böyle dinleyicilere tüm artı ve eksileri değerlendirme, “Ukrayna Vatandaşlığı İle İlgili” yasayı dikkatle okuma ve acil bir durumda Ukrayna vatandaşlığını kaybetmeye hazır olup olmadıklarına dair karar vermeler önerisinde bulunuyorum. Yani yürürlükte olan yasalara göre (eğer belirlenen şartlar taşınmıyorsa) Ukrayna vatandaşlığından çıkarılma durumuna da hazır olunması gerekiyor” diye devam etti.
 
Günümüzde Ukrayna vatandaşlından yoksum bırakılma olasılığının yasalarca öngörüldüğünü dile getirilen Olga Poyedinok, uygulamada böyle bir durumla karşılaşma ihtimalinin düşük olduğunu ama yine de yasalarca öngörüldüğüne dikkat çekti. 

QHA