İSTANBUL (QHA) 26 HAZİRAN 2018 -

Çerkes Dernekleri Federasyonu “Rusya’nın Faşist Eğitim Sistemine Hayır”  adı altında 30 Haziran’da İstanbul’da basın açıklaması düzenliyor.

Çerkes Dernekleri Federasyonu'nun yaptığı basın açıklaması şöyle;

"Rusya’nın “Yerel dillerde zorunlu eğitimi kaldırıp isteğe bağlı kılan ve Rusçayı tek eğitim dili haline getiren” yasa tasarısı teklifini kınıyor ve kabul etmiyoruz.

Anadil eğitimi, otokton halkların anayurdunda ebeveynlerin ve çocukların isteğine bırakılmaz. Çünkü milli bilincin toplumun tüm kesimlerinde bulunduğunu sanmak ciddi bir saflıktır. Toplumun çoğunluğu konuya ulusal bilinçle değil, menfaatçi yaklaşacak ve sadece çocuğunun diploma başarısına odaklanarak ekstra yük olarak gördüğü hiçbir dersi seçmek istemeyecektir. Bu kanunu çıkaranlar bu psikolojiyi çok iyi biliyorlar. Burada ulusal dillerin eğitimini isteğe bağlı kılmakla yapılmak istenen şey açıktır."

Hedef;

"Yerel ana dil eğitimini kademeli olarak azaltmak, nihayetinde eğitim sisteminden tamamen kaldırarak anadilleri yıkıma uğratıp, bilahare yok ederek tarihe gömmektir."

"ANA DİLİMİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

"Bu faşizan yasa teklifini kabul etmediğimizi ve kınadığımızı, anadilimizin onurumuz, namusumuz, geçmişimiz ve geleceğimiz olduğunu başta konunun muhatabı Rusya Federasyonuna ve tüm özgür dünyaya haykırmak için 30 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 14.00’da Taksim-İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapacağız.

Basın açıklamamıza başta Çerkesler olmak üzere Rusya sınırları içersinde aynen bizim gibi ana dilini yaşatmak isteyen ve bu zulme karşı çıkan tüm kardeş otoktan/yerli halkları davet ediyoruz."

Çerkes Dernekleri Federasyonu

 

QHA