KİEV (QHA) 14 EYLÜL 2018 -

Çocuklarının Ukraince eğitim görmelerini isteyen Kırımlı ebeveynlerin, daha sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) teslim edilen listelere dahil edildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi’nin yeni “Geçici İşgal Altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol (Akyar) şehrindeki İnsan Hakları Durumu Hakkında” raporunda, Rus işgali altındaki Kırım’da etnik Ukrainlerin kendi dillerinde eğitim haklarının kısıtlandığı, Ukrain dilli okul ve sınıflarda okuyan çocukların sayısının işgal başladığından bu yana dört kat azalarak 12 bin 294'ten 318'e ve Ukraince eğitim veren okul sayısın ise 7’den bire düştüğü belirtildi. Böylesine büyük bir düşüşün, özellikle, ebeveynler üzerindeki idari baskı ve binlerce Ukrayna yanlısı Kırımlının Ukrayna’nın ana kısmına gitmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Raporda, “2017/18 akademik yılında, toplam 318 çocuğun eğitim gördüğü Ukrain dilli bir okulda ve Rus dilli okullardaki 13 Ukrain dilli sınıfında Ukrain dilinde eğitim veriliyordu. Ukrayna eğitim programının kullanıldığı son yıl (2013/2014 eğitim yılı) 12 bin 694 çocuğun eğitim gördüğü 7 Ukrain dilli okul ile 829 Ukrain dilli sınıf vardı. Bu keskin düşüş, okul idarelerinin baskısı, ağırlıklı olarak Rusça konuşulan çevrede asimilasyon, binlerce Ukrayna yanlısı vatandaşın Kırım'dan ayrılması ve çeşitli kısıtlayıcı faktörler ile açıklanmaktadır. Yalta'dan eski bir öğretmen, çocukların Ukraince eğitim almalarını isteyen ebeveynlerin FSB'ye aktarılan listelere eklendiğini söyledi.” ifadelerine yer verildi.

KIRIM TATARCA VE UKRAİNCE HEDEF ALINIYOR

Bunun yanı sıra okullarda bu yıl Ukrain dilini müfredata dahil ders, seçmeli ders ve ya ders dışı kurs olarak öğrenen çocuk sayısının 10,6 bin olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki yarımadada uygulanan Rusya Federasyonu mevzuatına göre Rus, Ukrain ve Kırım Tatar dillerinin Kırım'da resmi diller olduğu ve öğretim dilleri olarak kullanılabileceği belirtilen raporda, buna karşın Kırım’ın işgalinden sonra Rusça eğitim oranının arttığı: 2017/18 akademik yılında Kırım'daki çocukların yüzde 97'sinin Rusça eğitim aldığı, 2014 yılında bu oranın yüzde 90.7 olduğu kaydedildi.

Öte yandan BM raporuna göre Kırım Tatar dilinin eğitim dili olarak kullanım düzeyi sabit kalırken, 2017/18 öğretim yılında anadilinde 5 bin 835 Kırım Tatarının eğitim aldığı, 2013/14 öğretim yılında ise  bu sayının 5 bin 551 olduğu belirtildi. 2014 yılında 15 olan Kırım Tatar dilli okul sayısının 30 Haziran 2018 itibarıyla 16 olduğu belirtilirken, 21 bin 600 Kırım Tatar çocuğun ana dilini müfredata dahil ders, seçmeli ders ve ya ders dışı kurs olarak öğrendiği ifade edildi.

Aynı zamanda raporda, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin ebeveynlerin çocuklarının Kırım Tatar dilinde eğitim alması talebinin göz ardı edilmesine ilişkin vakaları belgelediği belirtiliyor.

QHA