KİEV (QHA) -

4-5 Kasım tarihlerinde Kiev'de gerçekleştirilen 6. Dünya Kırım Tatar Kongresi (DKTK) Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar arasında sosyal ve kültürel hususlarla ilgili kararlar da bulunuyor.

Kararlar arasında Kırım Tatar Sürgününün soykırım olarak tanınmasına dair kararların, diasporadaki teşkilatlarca bulundukları ülke parlamentolarında da alınması için yapılacak çalışmaların yanı sıra, Kırım’ın Rusya tarafından işgalinden sonra işgalcilerle işbirliği yapan kişi ve kurumların belirlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi de yer alıyor.

Ayrıca Kırım Tatar gençliği ve Litvanya’nın Trakai şehrinde kurulacak Hacı Geray Han Anıtı ile ilgili meselelere dair kararlar da söz konusu.

6. DKTK Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararların tamamı şu şekilde:

1. Genel Sekreterlik tarafından bütün teşkilatlara yazı yazılarak Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi tarafından, Ankara’da açılacak bir özel banka hesabına 01.08.2015-01.08.2016 tarihleri arasında bir yıllık aidatların yatırılmasının istenmesine;
 
2. Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Ukrayna Parlamentosu’nda alınan Kırım Tatar Sürgününün soykırım olarak tanınmasına dair kararların diasporada bulunan teşkilatlarca bulundukları ülke parlamentolarında alınması için çalışmalar yapılmasına; Kongre adına Ali Özenbaş tarafından hazırlanacak mektubun Genel Sekreterlik tarafından parlamentolara gönderilmesine, mektubun gönderilmesini müteakip diaspora teşkilatlarının konuyu takip etmesine,
 
3. Kırım’ın Rusya tarafından işgalinden sonra işgalcilerle işbirliği yapan kişi ve kurumların belirlenmesi için Ukrayna hükümeti tarafından ilan edilen yaptırımlar listesi doğrultusunda Yusuf Kürkçü tarafından hazırlanacak raporun Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kongre idare heyeti tarafından incelenmesine ve bu konuyu kapsar şekilde bir yaptırımlar listesi ilan edilmesine;
 
4. Kongrenin gençlikle alakalı mevzularını koordine etmek üzere Metin Ömer, Nedim Useinov, Ali Emrullayev, Fethi Kurtiy Şahin, Alper Yavuzeser, Ayşe Memetova, Alime Kirimova, Tamila Taşeva, Alim Aliyev, Sevgil Musaeva, Seit-Bekir Süleymanov ve Ayşe Ümerova’dan müteşekkil Gençlik Qolu kurulmasına,
 
5. Kırım’ın işgalinden sonra işgalciler tarafından kaçırılan, öldürülen ve tutuklanan vatandaşlarımızın durumunu gündeme taşımak, bu insan hakları ihlallerinin Rusya işgalinden kaynaklandığını dünyaya anlatmak ve işgali sona erdirmek için çalışmaları arttırmayı sağlamak üzere Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile ulusal parlamentolara gönderilmek üzere en geç 1 Şubat 2017 tarihinde başlayacak ve Yönetim Kurulu üyemiz Ervin İbragimov’un kaçırılmasının birinci yıldönümü olan 24 Mayıs 2017 tarihinde sonuçlanacak imza kampanyası düzenlenmesine, çalışmanın başlatılması ve yürütülmesi, kampanya çerçevesinde yapılacak diğer faaliyetlerin belirlenmesi konularında Gayana Yüksel, Tamila Tasheva, Fethi Kurtiy Şahin ve Namık Kemal Bayar’dan oluşan çalışma grubunun görevlendirilmesine,
 
6. Litvanya’nın Trakai şehrinde kurulacak Hacı Geray Han Anıtı konusunda Türkiye’den Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi’nin ve Romanya’dan Romanya Müslüman Tatar Türkleri Birliği’nin Litvanya Tatar Birliği ile ortak çalışmaları yürütmesine,
 
7. Kırım’ın işgalinden sonra başlatılan yaptırımlara uymak konusunda dünya ülkelerine ve özellikle yaptırımlara katılmayan ülkelere, Kırım’daki insan hakları ihlalleri ve diğer durum ile işgalcilerin uygulamaları konusunda bilgilendirme yapmak üzere Refat Çubarov, Rıza Şevkiyev ve Lenur İslamov tarafından müracaatname hazırlanmasına, hazırlanacak müracaatnamenin Genel Sekreterlik tarafından gönderilmesine,

Karar verildi.

QHA