KİEV (QHA) 27 TEMMUZ 2018 -

Kiev’de toplanan Dünya Kırım Tatar Kongresi ‘nde alınan kararlar belli oldu.  Alınan kararlar arasında Rusya Federasyonu’nda anadilde eğitim zorunluluğunu kaldıran yasa tasarısı hakkında bir beyanname hazırlanacağı ve hazırlanan beyannamenin Yönetim Kurulu’nun onayına sunulduktan sonra yayınlanması da bulunuyor. Ayrıca Özbekistan’a bir heyet gönderilmesi ve orada yaşayan Kırım Tatarlarının durumunun da araştırılması ve bilgi alınması da Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nde alınan kararlar içerisinde.

DKTK Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararların tamamı şu şekilde:

Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu 21 Temmuz 2018 tarihinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 12.kez toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve bu konular hakkında aşağıdaki kararları almıştır.

1-Kırım Tatar Millî Meclisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat Çubarov, Şubat 2018-Haziran 2018 dönemi faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmıştır. Diğer ülke ve teşkilat temsilcileri de aynı dönem içinde yapılan faaliyetler hakkında ilaveler yaparak Yönetim Kurulu ve hazirunu bilgilendirmiştir.

2-Rusya Federasyonu’nda anadilde eğitim zorunluluğunu kaldıran yasa tasarısı hakkında yapılan görüşmeler neticesinde Genel Sekreterlikçe hazırlanacak beyanname taslağının Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisine sunulmasından sonra yayınlanması kararlaştırılmıştır.

3-Özbekistan’ın yeni hükümeti ve halen Özbekistan’da yaşayan Kırım Tatarlarının durumu görüşülerek eldeki son bilgiler tartışılmış ve durumun yerinde tetkiki için Özbekistan’a yakın zamanda bir heyet gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

4-Kırım Tatar gençlerinin çeşitli sahalarda uzmanlaşması ve idari kadrolarda çalışabilmelerine imkan sağlanması konusunda Yönetim Kurulu üyesi Ali Özenbaş tarafından çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

5-Ukrayna devleti tarafından siyasi mahkumlar ve ailelerine yapılacak yardımlar konusunda mevzuat yetersizliği nedeni ile İşgal Altındaki Topraklardan Sorumlu Bakanlık nezdinde çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.

6-Ukrayna Anayasasının Kırım Özerk Cumhuriyeti ile ilgili kısmına dair değişiklik teklifinin desteklenmesi için Dünya Ukrain Kongresi ile irtibata geçilmesine karar verilmiştir.

7-Kırım Tatar millî medyasının, millî hareket ilke ve kararları çerçevesinde yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında etkin ve verimli çalışabilmesini sağlamak üzere diaspora temsilcilerinin de karar mekanizmasında yer alacağı bir vakıf kurulması ve faaliyetlerin bu vakıf bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir.

8-Yönetim Kurulunun Herson-Cenişke’de (Geniçesk) yapılan toplantısında alınan karar uyarınca Cenişke’de inşa edilecek camilerle ilgili olarak kurulan iş grubunun çalışmalarının bölgedeki din cemiyetlerinin yeni talepleri gelinceye kadar durdurulmasına, müspet talepler gelmesi halinde çalışmaların yeniden başlatılmasına karar verilmiştir.

QHA