İSTANBUL (QHA) - 9 Nisan 2018 -

Emel Kırım Vakfı'nın genel kurul ve istişare toplantısı, dün İstanbul’da  gerçekleştirildi.

İstanbul, Kadıköy'deki Rıhtım Otel'de dün düzenlenen olağan genel kurul toplantısı ve genişletilmiş istişare toplantısı Türk büyükleri ve vakıf kurucuları için yapılan saygı duruşundan sonra iştirak eden üyelerin Hazirun Cetveli’ni imzalamaları, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerlerini almaları ile vakıf başkanı Zafer Karatay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Divan başkanlığına Mükremin Şahin, başkan vekilliğine Erşahin Ayhün, kâtip üyeliğe Ömer Özel ve Neşe Sarısoy Karatay oy birliği ile seçildi. Divanın göreve başlamasından sonra; Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okundu ve oybirliği ile ibra edildi.  2017 Yılı bilançosu okundu ve ibra edildi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Mevcut yönetim kurulunun aynı isimlerle göreve devam etmesi oybirliği ile kabul edildi: Zafer Karatay (Başkan), Nurten Bay (Başkan vekili), Aysel Yılmaz (Muhasip Veznedar), Dilek Karahan (Genel Sekreter), Bülent Tanatar (Üye), Ertan Baştuhan (Üye), Cevdet Tahiroğlu (Üye). Denetim Kurulu üyeliklerine ise Özgür Karahan ve Erşahin Ayhün seçildi.

2018 faaliyet yılı bütçe teklifi görüşülmüş olup, fasıllar arasında münakale ve acil ihtiyaçlar için gerekli tahsislerin yapılması ve masrafların gelirlerle mütenasip tutulması hususunda mütevelli heyetine yetki verildi.

Üyelerin yanı sıra Emeldar gençlerin de katıldığı son bölümde, Emel Dergisi’nin yayın periyodu ve çizgisi hakkında görüşler, internet video programları ile yayın imkanları; kültürel bellek merkezi çatısı altında dijital arşiv, sürgün, dijital aktivizm gibi konular için proje taslakları oluşturulması ve ilgili makamlara başvuruda bulunulması; vakfın güçlendirilmesi, planlanan faaliyetler ve vakıf faaliyetlerinin arttırılması konusunda dilek ve temenniler dile getirildi.

Emel Dergisi’nin 2017 birleştirilmiş sayısının hazırlandığı ve matbaaya verilmek üzere olduğu ifade edilerek, 2018 yılında iki sayı, 2019 yılından itibaren de yılda 4 sayı olacak şekilde düzenli yayınına devam etmesi kararlaştırıldı.

QHA