ANKARA (QHA) 14 EKİM 2018 -

"İsmail Gaspıralı Anlatılarında Yapı ve İzlek" adlı yüksek lisans tezine imza atan Ferhat Uzunkaya'nın "İsmail Gaspıralı Anlatılarında Şahıs Kadrosu" adlı makalesi, Gaspıralı'nın romanlarındaki karakterleri mercek altına alıyor.

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz'ın danışmanlığında hazırlanan ve 2016 yılında savuduğu yüksek lisans teziyle daha önce QHA'da hakkında bir habere yer verilen Ardahan Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Uzunkaya, kaleme aldığı makalede İsmail Bey Gaspıralı'nın edebi yönünü ve fikir dünyasındaki izlerini irdeliyor.

Sosyal bilimler dergisi Karadeniz'in 2017'de çıkan 36. sayısında yer alan makale, buradaki bağlantıdan indirilerek okunabilir.

Bahsi geçen makalenin özeti:

İsmail Gaspıralı, bir düşünce ikliminin insanıdır. Yaşadığı dönem itibariyle düşüncelerini anlatılar üzerinden sentezleyerek yansıtan yazar; aynı zamanda da bir yazar nüvesi ile çağının toplumdaki cehalet ve bilgisizlik sorunsalını metinler aracılığıyla okuyucusuna açmıştır. Bu yüzden İsmail Gaspıralı, roman karakterlerini oluştururken değişim ve gelişim çizgisi temelli ele alır.

Fikir ve karakter sentezleyici anlatılar olması nedeniyle, kişiler, özellikle başkişinin, gelişim ve değişim evresi anlatılara ana rengini verir. Bu yönüyle anlatılarında eyleyenler dizgesini kişi bazında temsil eden karakterler büyük önem arz eder. Öylesine seçilmiş ve işlenmiş karakterlerden ziyade, başkişi merkezli bir olgunluk dönemi yaşayan karakterler, anlatıların temel hareket ve motivasyon noktasını oluşturur. Molla Abbas merkezli bir okuma İsmail Gaspıralı anlatılarının da kapılarını açması bakımından son derece önemlidir.

Yazar ve eser bağlamında karakter teşkilinin oluşumunun hedeflendiği bu çalışmada, İsmail Gaspıralı’nın Frengistan Mektupları, Darürrahat Müslümanları, Sudan Mektupları, Kadınlar Ülkesi ve Molla Abbas Fransevî’ye Tesadüf: Gül Baba Ziyareti isimli anlatılarındaki kişiler dünyası karakter yapılarına göre incelenmiştir.

QHA