ARDAHAN (QHA) - 25 EYLÜL 2018 -

İsmail Bey Gaspıralı'nın pek çok eserini Rusça'ya çevirmiş olan Ardahan Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Doç. Dr. Ranetta Gafarova, Facebook hesabında Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünün duvarlarında asılı bulunan İsmail Bey Gaspıralı ve Bekir Çobanzade'nin resimlerini paylaşarak aktardığı anısında, bu resimler önünde Gaspıralı ile ilgili bir tez çalışmasının savunmasının yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz'ın danışmanlığında hazırlanan ve 2016 yılında savunulan "İsmail Gaspıralı Anlatılarında Yapı ve İzlek" adlı yüksek lisans tezine imza atan Ferhat Uzunkaya ile bu tez savunmasının yapıldığı resmin önünde çekilen fotoğrafı paylaşan Gafarova şu mesajı kaydetti: "Bu resmin önünde Ferhat Uzunkaya 2016 yıllında İsmail Gaspıralı'nın eserlerinin incelendiği  master tezini savunmuştu, danışman hocası Prof. Dr. Ramazan Korkmaz'dı. Türk edebiyatına ve ayrıca Kırım Tatar edebiyatına büyük katkıda bulundular. Çok teşekkürler. Çağdaş Türk Lehçeleri bölümüne çok minnettarım. (Çobanzade ve Gaspıralı'ya) Allah rahmet eylesin."

Lisans döneminden itibaren Türk edebiyatına ve Türk dünyasına ilgi duyduğunu kaydeden Ardahan Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Ferhat Uzunkaya, konuyla ilgili olarak kendisiyle gerçekleştirdiğimiz mülakatta İsmail Bey Gaspıralı'nın edebi yönünden bahsederek Türk edebiyatında oynadığı rolle alakalı olarak bu konuyu araştırdığını, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz'ın danışmanlığında kapsamlı bir tez çalışmasına imza attığını ifade etti.

Uzunkaya'nın, Gaspıralı'nın edebi  serüveni mercek altına aldığı çalışmasının ilk bölümünde onun hayatı ve eserleri, ikinci bölümde ise yazarın "nehir roman" türünü çağrıştıran beş anlatısı (Frengistan Mektupları, Darürrahat Müslümanları, Sudan Mektupları, Kadınlar Ülkesi ve Molla Abbas Fransevî'ye Tesadüf: Gülbaba Ziyareti) yapısal ve izleksel (tema, yazarın izlediği yol) açıdan inceleniyor.

QHA