ANKARA (QHA) -

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov davasında bir bilinmeyen yön daha ortaya çıktı. ATR televizyonunda yaptığı konuşma nedeni ile halkı "isyana çağırmak", "Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmak" ve "ayrılıkçılık" suçlamaları ile Kırım'daki sözde mahkemelerde yargılanan İlmi Ümerov davasında Türkiye'den bir bilirkişi heyetinin bilimsel ve hukuki görüş hazırlayarak sözde davanın dosyasına sunulduğu açıklandı.

Dünya Kırım Tatar Kongresi (DKTK) Genel Sekreteri Avukat Namık Kemal Bayar geçtiğimiz yıl yaşanan gelişmeyi QHA'ya şu sözlerle aktardı:

"Aralık 2016'da Kırım Tatar Millî Meclisi üyesi Gayana Yüksel bizi arayarak İlmi Ümerov'un özel bir talebi olduğunu, kendisinin yargılanmakta olduğu davada dosyaya Türkiye'den uzmanların görüşünü içeren bir rapor sunulmasını istediğini iletti. Kırım Derneği Genel Merkezi'nde konuyu değerlendirerek çalışmalara derhal başladık. Gayana hanımın bize gönderdiği dava konusu konuşmayı içeren videoyu, sözde mahkeme tarafından Rusyalı bilirkişilere yaptırılan suçlayıcı raporları, Ukrayna Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan karşı raporu Türkçe'ye tercüme ettirerek hazırlığımızı yaptık. Bu hazırlık sırasında en çok dikkatimizi çeken İlmi Ümerov'un suçlanmasında delil teşkil eden video kaydı ile ilgili olarak Rusyalı bilirkişilerin dosyaya sunduğu raporun yarım yamalak ve söylenenler içinden çeşitli kısımların adeta cımbızla çekilmiş gibi rapora aksettirilmesi idi. İlmi ağamızın videodaki konuşması Kırım Tatarca idi ve Rusça'ya tercümesi de muhtemelen kasıtlı olarak yanlış yapılmıştı.

Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra Kırım Tatarcası ve Türkçe konusunda uzman Üniversite üyesi ve Profesör ünvanlı iki akademisyen İlmi Ümerov'un konuşmasını baştan sona Kırım Tatarca ve Türkiye Türkçesi olarak yeniden deşifre ettiler. Bu çalışmadan sonra yine Ceza Hukuku konusunda uzman bir başka Profesör ünvanlı akademisyen davaya konu konuşmanın hukuki analizini yaptı. Nihayet üç Türk akademisyenin imzası ile hazırlanan bu uzman raporunda İlmi Ümerov'un konuşmasında en ufak bir suç unsuru bulunmadığı çok açık bir şekilde ortaya konuldu. Rapor, alanlarında tanınmış ve uzman bu üç akademisyen tarafından imzalanarak Kyiv'e oradan da sözde mahkeme dosyasına konulmak üzere Kırım'a gönderildi.

Islak imzalı bir örneği elimizde bulunan Rapor sadece İlmi Ümerov davası için değil Rusya'nın Kırım'daki işgal faaliyetleri ve insan hakları açısından da önemli pek çok tespiti içeriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Lahey Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde gelecekte açılacak davalar için de önemli bir delil.

Görüleceği üzere Türkiye'nin İlmi Ümerov davasındaki tek fonksiyonu serbest bırakılmaları konusunda olmadı. Kırım Derneği Genel Merkezi, Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreterliği ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Enver Aydoğan da bu raporun alınması noktasında yoğun çaba sarfettiler.

Burada şu anda isimlerini açıklamam mümkün değil. Ancak, söz konusu raporu hazırlayarak Türk milletinin Kırım Tatarlarına desteğini bir kez daha emek ve gayretleri ile gösteren, her biri kendi alanlarında çok değerli çalışmalara imza atarak büyük saygınlık kazanmış üç kıymetli Türk biliminsanına teşekkür ve minnetlerimizi bildirmek istiyoruz. Kırım Tatarları onları zaten çok yakından tanıyor ve asla unutmayacaklar."

QHA