KİEV (QHA) -

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da faaliyet gösteren Rus televizyon kanallarının Müslümanlara yönelik nefret dilini kullandığı, enformasyon mesajlarının da yarısından fazlasının (yüzde 63) Müslümanları hedef aldığı ifade edildi.
 
Konuyla ilgili açıklama yapan Kırım İnsan Hakları Grubu uzmanı İrina Sedova, Rus propaganda gazetecilerinin din ile ilgili materyallerde Müslümanlar için “İslamcılar” ve “Tatar Vehhabiler” ifadelerini kullandığını, İslam dinine inananların imajını her an şiddet uygulayabilecek teröristler olarak lanse ettiğini belirtti.
 
Kırım İnsan Hakları Grubu ve İnsan Hakları Enformasyon Merkezi’nin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaşan İrina Sedova, “Araştırma esnasında nefret dilinin kullanıldığı 479 örneği bulduk. Rus medyaları, insanların vatandaşlığının yanı sıra etnik kökenine de odaklanıyor. Her yerde kötülüğün olduğu görüntüsünü oluşturuyor ve nefret sterotipleriyle spekülasyon yapıyorlar” diye kaydetti.

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da faaliyet gösteren Rus medyalar, sık sık Yehova Şahitleri ve Baptistleri de olumsuz olarak tasvir ediyor, nefret dilinin kullanıldığı toplam haberlerin yüzde 14’lük kısımlar bu grupları hedef alıyor. Bunun dışında “Tanrı Elçiliği” kilisesi (yüzde 6) ve Kiev Patrikhanesine bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi (yüzde 3) yanlılarına yönelik de düşmanca dilinin kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca, medyada sosyal gruplara yönelik nefreti inceleyen uzmanlar, gözetim sırasında en çok göçmen ve mültecilere (yüzde 37), Euromeydan aktivistleri dahil sivil toplum aktivistlerine (yüzde 36), gazeteciler e(yüzde 14) ve kadınlara (yüzde 13) yönelik nefret dili kullanıldığı sonucuna vardı.
 
Bununla birlikte Ukrayna’daki olaylar, Rus işgali altındaki Kırım’da faaliyet gösteren Rusya televizyon kanalları aracılığıyla aktarılırkne, çoğu zaman ülkede "gittikçe yükselişe geçtikleri ifade edilen" radikal gruplar ile ilgili röportajların kullanıldığına dikkat çekildi.

QHA