AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) -

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki sözde yönetim, yarımadada konuşulan diller ile ilgili “yasaya” değişiklik getirmek istiyor. 
 
Bu kez Rus işgali altındaki Kırım'daki sözde yetkililer, Rusça öğrenilmesinin zorunluluğunu resmi olarak uygulamaya geçirmek istiyor. 

İşgalci yönetim, Rus işgali altındaki Kırım’da Rusça, Ukraince ve Kırım Tatarca olmak üzere 3 resmi dilin olduğunu ileri sürüyor. Ama aslında Kırım’da bir tek Rusça resmi dil olarak kabul ediliyor. Tüm belgeler Rusça hazırlanıyor, okullarda eğitim Rusça veriliyor. Kırım Tatarca ve Ukraince ise okullarda seçmeli bir ders olarak veriliyor. Çocuklarının Kırım Tatarca öğrenmesini isteyen veliler, okul idaresine, ilgili bir dilekçe vermesi gerekiyor. 

Yarımadada benzer bir durum varken, sözde Kamu Odası, üç resmi dilden tek Rusçanın eğitimde zorunlu olduğuna ilişkin bir düzenlemenin yapılması teklifinde bulundu. 
 
Sözde Kamu Odası temsilcisi Grigoriy İoffe, “Resmi dillerin, tüm nüfusun konuşması gerektiği bir dil olduğu ile ilgili bir sonuca varılması, büyük bir hata” açıklamasında bulundu.
 
Rusya yasalarında benzer bir norm bulunuyor ve şimdi Kırım’daki işgalciler bu normu yarımadadaki sözde mevzuata aktarmaya çalışıyor. 
 
Bilindiği gibi, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da çocukların Kırım Tatarca öğrenilmesi kısıtlanıyor. Son örneklerden biri Rus işgali altındaki Bahçesaray’daki ana okullarında Kırım Tatar gruplarının kapatılması oldu. Sözde yönetim Bahçesaray şehrindeki ana okullarında eğitimin sadece Rusça yapılması zorunluluğunu getirdi. 

QHA