AKMESCİT/SİMFEROPOL (QHA) -

Rus işgali altında bulunan Kırım’da işgalci yönetimin kontrolündeki Mülkiyet Fonu çalışanlarından oluşan bir grup Ukrayna Patrikhanesine bağlı Ortodoks kilisesine girerek binanın bir katını mühürleme girişiminde bulundu.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Kırım ve Akmescit Başpiskoposu Kliment olayı, “Kiliseye ben olmadığım zaman gelerek içeride bulunan görevlilerden derhal beni çağırmalarını talep etmişler. Bana, güya katedralin tüm binalarına el konulmasını öngören mahkeme kararını gösterdiler. Oysa mahkeme kararı kilisenin sadece ilk katına ilişkin” şeklinde anlattı.

İşgalci Mülkiyet Fonu’nun kiliseye ilişkin kararı katılaştırdığına ve artık kilisenin tamamına el koymak istediğine şaşırdığını söyleyen Kliment, kilisenin yanındaki Pazar yerinin yıkılması sebebiyle kilisenin de yıkılıp onun yerine alışveriş merkezi inşa edilebileceğini belirtti.

Daha önce Kliment, Aziz Vladimir ve Olga Kilisesi'nin Akmescit’te eski askeri lisenin binasında bulunduğunu ve sözde yönetim ile işadamlarının “Akmescit’in merkezinde Akmescit merkez pazarının yakınında yer alan bina” olarak zikredilen kilise binasına göz koyduğunu belirterek, “Kırım’daki Kiev Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesine bağlı kiliselerden söz ederken, 2014 yılının Şubat ayından bu yana kilise sayısının 52’den 9’a kadar azaldığı belirtilmeli. Bununla birlikte kiliselerin çoğuna el konuldu. Yerel memurlar, faaliyetlerine devam eden kiliselere de formel sebepleri bahane göstererek baskı yapıyorlar” demişti.

Kırım’ın Rusya’ya ilhakından sonra Kiev Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin temsilcileri takibe ve baskıya uğruyor, Ukrayna Ortodoks Kilisesi kapatılıyor.

QHA