AKMESCİT/SİMFEROPOL (QHA) - 28 EYLÜL 2018 -

Rus işgali altında bulunan Kırım’ın başkenti Akmescit’teki cami, kilise ve sinagoglara video kamera sistemi ve "alarm butonları"nın kurulması önerildi.

Söz konusu öneri, Kremlin kontrolündeki sözde Akmescit Belediyesinde yapılan ve dini binaların terörden korunması konusunun ele alındığı “Dinler Arası Konsey Toplantısında” katılımcılar tarafından yapıldı.

Sözde Emniyet Müdürlüğü temsilcisi Natalya Pogorelova, “Bugüne kadar, federal mevzuatta bu konuyla ilgili doğrudan bir şart yok.” dedi.

Söz konusu önlemlerin "yasadışı faaliyet risklerini önemli ölçüde azaltacağı" ve olayların meydana gelmesi durumunda "emniyet görevlilerine yardımcı olacağı" savunuldu.

QHA