AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) -

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki sözde yönetim, yarımadadaki su meselesini, su transferi yapılarak ve arıtma tesisleri inşa ederek çözmeyi planlıyor. 
 
Rus işgali altındaki Kırım’ın sözde Başbakan Yardımcısı Yuriy Gotsanyuk, “Kuzey Kırım’a su sağlama meselesi özellkle kontrol ediliyor, günümüze kadar önerilen, yapılmış tüm olası seçenekler inceleniyor. Bunlar arasında hem arıtma tesislerinin inşaatı hem de su transferi seçenekleri var. Söz konusu meselenin incelenmesi, en uygun seçeneğin, kısmen Taygan su barajından Kuzey Kırım Kanalı üzerinden kısmen de gerekli yapılar inşa edilerek boru hattı üzerinden su transferi olduğunu gördük” iddiasında bulundu.
 
Bununla birlikte işgalcilerin temsilcisi Gotsanyuk, Kırım’ın Curçı (Pervomayskiy) bölgesinde ilk arıtma tesisinin faaliyete başladığını da iddia etti.

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki doğal su birikme barajlarında Ağustos ayında su hacminin 19 milyon metreküp azaldığı belirtilmeli. 
 
Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra Ukrayna, 2014 yılının Nisan ayında Dinyeper nehrinden Kırım yarımadasına su sağlanmasını durdurmaya karar verdi. Bunun için Kalançak kasabası yakında Herson-Armanpazarı (Armyansk) karayolunda bir köprünün altında bir baraj kuruldu. Söz konusu baraj, 3 yıldır işgalcilere su sağlanmasını engelliyor ve böylece işgalcilerin işgal edilen bölgenin geçindirilmesi için gereken harcamaları birkaç kat arttırıyor.
 
Kırım’ın içme suyu ihtiyacının yüzde 85’i Ukrayna tarafından Dinyeper nehrinin Kuzey Kırım kanalına aktarılması sayesinde sağlanıyordu. 1961-1971 yıllarında kurulan Kuzey Kırım kanalı Ukrayna’daki Kahovskoye baraj gölünden Kırım’ın Kerç şehrine kadar uzanıyor. Uzunluğu 402,6 km olan kanal saniyede 300 metreküp su akışı sağlıyor.
 
Şubat-Mart 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra kanaldan sağlanan su tedariği durdurulmuştu.

QHA