KİEV (QHA) 22 EKİM 2018 -

İlka Kuçeriv Demokratik İnisiyatifler Vakfı’nın gerçekleştirdiği araştırmaya göre Ukraynalıların yüzde 65’i Rusya’nın Donbas’tan silahlı kuvvetleri çekmesinin karşılığında işgal edilen Kırım’ı Rus toprağı olarak tanımaya karşı çıkıyor.

 

Bunun dışında Ukraynalılara “Gelecekte Kırım’ın Ukrayna egemenliği altına dönmesi mümkün mü?” sorusu da anket çerçevesinde soruldu. Soruyu cevaplayanlardan yüzde 42,3’ü bunun uzun vadede mümkün olduğunu düşünüyor, yüzde 20,1’i büyük olasılıkla mümkün olmadığını, yüzde 15,5’i ise tamamen imkansız olduğunu düşünüyor. Ankete katılanlardan sadece yüzde 5,4’ü Kırım’ın yakın zamanda Ukrayna egemenliği altına döneceğine inanıyor.

 

Bunun dışında anket sonuçlarına göre Ukraynalıların yarısı, yarımadanın Rus işgalinden kurtarıldıktan sonra Kırım’da Kırım Tatar Özerkliğinin kurulması fikrini destekliyor.

 

 

UKRAYNALILARIN YARISI KIRIM TATAR ÖZERKLİĞİ DESTEKLİYOR

Ukrayna’nın batı bölgelerinde yaşayanların yüzde 56’sı ile merkezi bölgelerde yaşayanların yüzde 59’u Kırım Tatar Özerkliğin kurulmasına destek verirken, doğu bölgelerde yaşayanların yüzde 36’sı, güney bölgelerde yaşayanların ise38’i Kırım Tatar Özerkliğine destek verdi. Öte yandan ankete katılanların yüzde 28’i Kırım Tatar Özerkliğin kurulmasına karşı çıktı.

QHA