ANKARA (QHA) 15 EKİM 2018 -

Emel Kırım Vakfı Başkanı, Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay’ın Kırım Haber Ajansı’nda kaleme aldığı “İsmail Bey Gaspıralı Üniversitesi”  fikri kamuoyunda büyük bir heyecan yaratmıştı.  18. Türk Tarih Kongresi’ne gelen Türk dünyasının birbirinden değerli akademisyenleri de “İsmail Bey Gaspıralı Üniversitesi” fikrini destekleyerek siyasetçilerin gerekli girişimleri yapacaklarına inandığını belirtmişlerdi. Daha sonra dünyaca ünlü sosyal medya sitesi Twitter’da “İsmail Bey Gaspıralı Üniversitesi” fikri dünyanın farklı yerlerinde yaşayan kullanıcılar tarafından tekrar dile getirilmiş ve Twitter’da bir gündem çalışması yapılmıştı.  

İSMAİL BEY GASPIRALI ÜNİVERSİTESİ FİKRİ YENİ BİR BOYUT KAZANDI

Emel Kırım Vakfı Başkanı, Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, resmi bir dilekçeyle Cumhurbaşkanlığı’na “İsmail Bey Gaspıralı Üniversitesi” açılması için başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’na yapılan “İsmail Bey Gaspıralı Üniversitesi” için yapılan başvuru şöyle;

İSMAİL BEY GASPIRALI ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANIMIZA RESMİ MÜRACAATIMIZ;

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI’NA

Sayın Cumhurbaşkanımız,

“Dilde, Fikirde, İşte Birlik” emeli için “Milletini seviyorsan elinden gelen işle başla” diyerek Çarlık Rusya’sında cehalet içerisinde yaşayan Türk ve Müslüman halkların aydınlanması için halka:

Ey vatan kardaşı sen gel gayrete

Her hizmete bir hüner, muradı Haliktir

Al hemen kalemle kitabı, gel himmete

Bin hayvana bir insan hünerle galiptir.

 

Çünkü farz olmuştur ilim bu ümmete,

Kimge tâbi olmayan kitaba tâbidir.

Hünersizlik yakışmaz bizim millete,

Bin kılıçka, bir kalem daim galiptir.

çağrısını yaparak Kırım, Bahçesaray’da hizmetlerine başlayan İsmail Gaspıralı Türk Dünyasında aydınlanmanın öncüsü olmuştur. Eğitim reformuyla açtığı Usul-ü Cedit mektepleri, Kırım’dan, İdil-Ural’a, Azerbaycan’dan Doğu Türkistan’a kadar olan o muazzam coğrafyada 5.000’e ulaşmış, “İstanbul’daki kayıkçılardan Kaşgar’daki devecilere” kadar geniş bir coğrafyada okunan Tercüman gazetesiyle bütün bu diyardaki Türk ve Müslüman halklara hitap etmiş olan İsmail Gaspıralı ve onunla çağdaş olan ve onların izinden giden bütün bu bölgedeki ceditçilerin faaliyetleri günümüzde de değer ve önemini korumaktadır.

Onun adına açılacak bir üniversite veya Ankara’daki Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin adının “İsmail Bey Gaspıralı Sosyal Bilimler Üniversitesi” olarak değiştirilerek bu üniversitenin İsmail Gaspıralı ve çağdaşlarının misyonunu üstelenecek bir eğitim ve araştırma kurumu olması, hem İsmail Gaspıralı’ya çoktan hak ettiği bir vefa borcumuzu yerine getirecek, hem de O ve fikirdaşlarının sağlam bir şekilde temellerini attığı zemin üzerinde günümüzde Türk ve Akraba Cumhuriyet ve Topluluklarla “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” yolunda bağlarımızın gelişmesi ve sağlamlaşmasında ismiyle müsemma çok önemli bir yol gösterici, öncü ve aydın kadroları yetiştiren çok önemli bir kurum olmasını sağlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanım, Kırım’ı ziyaret etmiş, Zincirli Medrese’nin TİKA tarafından yeniden ve muhteşem bir şekilde restore etmesine hamilik etmiş zatıâlinizin, “İsmail Gaspıralı Üniversitesi” fikrinin de hayata geçirilmesine öncülük edeceğinize olan inancımızla saygılarımızı sunarım.

Zafer Karatay

Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi

Emel Kırım Vakfı Başkanı

18. TÜRK TARİH KONGRESİ'NE KATILAN AKADEMİSYENLERİN GASPIRALI ÇAĞRISI

QHA