İSTANBUL (QHA) -

İstanbul Kırım Derneği'nde dün 27 Ekim'de “Kırım Muhtar Cumhuriyeti İdarecilerinin Osmanlı Devlet Adamları ile Münasebetleri” konulu konferans gerçekleştirildi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi'nin geleneksel Cuma Konferanslarının bu haftaki konuşmacısı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda Kafkasya ve Türkistan Araştırmaları Grup Başkanı olarak görev yapan araştırmacı Kemal Gurulkan oldu. Gurulkan konferans esnasında Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'ndan çıkan "Osmanlı Belgelerinde Kırım Hanlığı", "Kırım Hanlarına Name-i Hümayun" adlı çalışmaları da tanıttı.

Etkinliğin bitiminde Kemal Gurulkan'a geleneksel olarak Kırım Tatar bayrağı ve konferansa dair teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra katılımcılarla ikram sahipliğini Alaettin Kırımadalar'ın yaptığı yemeğe geçildi.

 

Kemal Gurulkan kimdir?

Osmanlı arşivi bünyesinde çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Gurulkan, 1970 yılında Bursa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. Aynı yıl Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda göreve başladı. Halen aynı kurumda Kafkasya ve Türkistan Araştırmaları Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Gurulkan'ın alanında yayınlanmış pek çok kitap, makale ve ulusal ve uluslararası sempozyum tebliğleri bulunmaktadır. Kırım Hanlığı ve Kırım Hanları'na name-i hümâyunlar, Kafkasya Göçleri, I. Dünya Savaşı ile ilgili Arşiv Belgeleri, Karabağ Hanlığı, Nahçıvan Hanlığı ve Osmanlı-İran münasebetlerine dair arşiv belgelerine ilişkin hazırlanan çalışmalar bunlardan bazılarıdır.

QHA