İSTANBUL (QHA) 26 ARALIK 2018 -

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi'nde geleneksel Cuma Konferansları çerçevesinde Doç. Dr. Ömer Kul tarafından "Doğu Türkistan'da Neler Oluyor" konferansı verilecek.

28 Aralık'ta saat 19.30 İstanbul Kırım Derneği'nin toplantı salonunda gerçekleştirilecek etkinliğin ardından verilecek ikram sahipliğini Ahmet Bursalı yapacak.

DOÇ. DR. ÖMER KUL KİMDİR?

1973 yılında Trabzon’un Arsin ilçesinde dünyaya gelen Ömer Kul, ilk ve orta öğrenimimi Trabzon’da, Lise öğrenimimi Bursa’da tamamladı. 1993 yılında girdiği Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. Aynı yıl Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmaya hak kazandı.

2000 yılında hazırlamış olduğu “15-16. Asırlarda Köprülü/Tito-Vélés Kazası” adlı çalışmayla Yüksek Lisansını tamamladı. 2000 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak girmeye hak kazandı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi’ne Doktora yapmak üzere YÖK’ün 35. maddesi uyarınca görevlendirme ile gitti. 2009 yılında tamamlamış olduğu “Osman Batur ve Doğu Türkistan Millî Mücadele Tarihi (1911-1955)” adlı çalışma ile Doktor unvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İsa Yusuf Alptekin Vakfı Başkanlığını ve Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreterliği vazifesini de yürütmektedir.

Çalışmaları daha ziyade, Doğu Türkistan ve Türk Dünyası üzerine olup, birçok TV ve radyo programı, editörlük çalışması yanında ulusal ve uluslararası bildiri, makale, konferans ve panelleri bulunmaktadır.

Ömer Kul'un yayınlanmış çalışmaları:

1- Muhteşem Süleyman’ın I. Viyana Kuşatması
2- Şu Pontus Dedikleri, Togan Yay. İstanbul 2008.
3- Esir Doğu Türkistan İçin-1 İsa Yusuf Alptekin’in Millî Mücadele Hatıraları
4- Esir Doğu Türkistan İçin-2 İsa Yusuf Alptekin’in Millî Mücadele Hatıraları
5- Baturlar: Doğu Türkistan Millî Mücadele Tarihi (1930-1949)
6- On Yıla Sığan Efsanevi Ömür: Osman Batur Han, Doğu Türkistan Göçmenler Derneği Yayını, İstanbul 2011. 
7- 100 Soruda Doğu Türkistan, Rumuz yayınevi, İstanbul 2017.

 

Etkinlik Adresi: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi, Molla Gürani Mah. Akkoyunlu Sok. No.52 Çapa - İstanbul

 

Tel: 0212 534 92 31

 

Belgegeçer: 0212 635 2611

 

web: http://istanbulkirim.org/

 

e-mail: info@istanbulkirim.org

QHA