ANKARA (QHA) 21 EYLÜL 2018 -

Balkar Türkleri ile Çerkez milliyetçileri arasında çatışmalar devam ederken. Kafkas Dernekleri Federasyonu olaylara ilişkin bir açıklama yayınladı. 

Kafkas Dernekleri Federasyonu'ndan Balkar Türkleri ve Çerkez milliyetçileri arasında yaşanan çatışmaya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU AÇIKLAMASI

"Kabardey Balkar Cumhuriyetinde Kanjal Zaferinin 310. Yıldönümü nedeniyle kutlamalar düzenlemek üzere Zafer anıtının bulunduğu bölgeye gitmek isteyen atlıların yolunun, Kendelen (Кенделен) köyünde Balkar köylüler tarafından kesilmesi ve güvenlik güçlerinin de geçişi engelleyici müdahalesi ile başlayan olaylar endişe verici boyutlara tırmanmıştır.

Atlılar yollarını değiştirerek farklı bir dağ yolundan anıt bölgesine ulaştılar. Ancak, bu engellemenin duyulması ve dönüş yolunda yine engelleme ile karşılaşılacağına ilişkin duyumlar ile tetiklenen ve seyahat hakkının engellenmesine tepki duyan kitlelerin harekete geçmesi ile büyüyen olaylar, hem ilgili köyde hem de Nalçik şehir merkezinde geniş çaplı protestolara dönüşmüştür. Bu protestolar sırasında bazı güvenlik görevlilerinin aşırı ve orantısız şiddet uygulaması anavatan ve diasporada tepkinin daha da şiddetlenmesine yol açmıştır.

Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Genel Kurulu nedeni ile Nalçik’te bulunan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) heyeti, olayları yakından takip etmiş, genel merkezimizi anlık olarak gelişmeler konusunda bilgilendirmiş ve koordineli şekilde gerekli müdahalelerde bulunmuştur. DÇB Genel Kuruluna ara verilerek Divan Başkanı Nehuş Zavurbi başkanlığındaki bir heyet olay yerine gitmiş ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirmiştir. Genel Kurulun sonraki bölümünde de konu detaylı şekilde tartışılmış; bu tür çatışma ortamlarının tekrarlanmaması ve çözüm konusunda gelecek yıllarda programın resmi kutlamalara dönüştürülmesi dahil bazı önlemler ele alınmıştır.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yuri Kokov ile yapılan görüşmelerde de sorunun büyümeden çözülmesi, önümüzdeki yıllarda benzer olayların yaşanmasının engellenmesi ve olaylar sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılması konuları ele alınmıştır. Cumhurbaşkanı Kokov ise olayları yakından takip ettiklerini ve gerekli adımları atacaklarını belirtmiştir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinin çalkantılar içerisinde barış ve huzur ortamından hızla uzaklaştığı mevcut konjonktürde; anavatanımız ve diasporamız açısından son derece önemli olan Kabardey Balkar Cumhuriyetinde barış ve huzur ortamının korunması adına tüm tarafları akıl ve hukuk çerçevesinde hareket etmeye, her türlü kışkırtmadan ve kışkırtıcıdan uzak durmaya, barış ve huzuru koruma konusunda dikkatli ve özenli davranmaya davet ediyoruz.

 

Yaşanan olayların tekrarlanmaması ve olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması amacı ile;

- seyahat hakkı başta olmak üzere tüm hakların kamu otoriteleri tarafından güvenceye alınması,

- olaylar sırasında gözaltına alınanların haksız bir cezalandırmaya tabi tutulmaksızın serbest bırakılması,

- olaylarda orantısız güç kullanan güvenlik gücü mensupları ve bu yönde emir veren amirleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması,

- taraflar arasında geleneksel toplumsal diyalog mekanizmalarının işletilmesi,

- tarihi olayları husumet değil birlikte anma ve anlama olgunluğuna erişilmesi gerektiğine dair inancımızı ve çağrımızı kamuoyu ile ve yetkililerle paylaşıyoruz."

QHA