ANKARA (QHA) 15 EYLÜL 2018 -

Bugün 15 Eylül 1918 tarihinde Nuri (Killigil) Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü Ermenilerin ve Bolşeviklerin işgalinden kurtarmasının yüzüncü yıl dönümü kaydediliyor.

Bilindiği gibi Azerbaycan Cumhuriyeti 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile Batum'da imzaladığı anlaşmaya binaen Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgali için Osmanlı hükümetini yardıma çağırmıştı. Bunun üzerine önemin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'nın (Killigil) gayretiyle, Filistin Cephesi'nden getirilen 106. ve 107. piyade ile 56. topçu alaylarının takviyesiyle Kafkas İslam Ordusu kurulmuş, Bakü başta olmak üzere Azerbaycan'ın Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması amaçlanmıştı.

11 bin kişilik Kafkas İslam Ordusu, Gence'de kendilerine katılan Azerbaycan kolordusundan bin kişilik takviyeyle birlikte Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir istikametinde ilerleyerek buradaki Bolşevik ve Ermeni çetelerini temizledi. Ordu, 15 Eylül 1918'de 30 saatlik şiddetli muharebelerin akabinde Bakü'ye girererek bölgeyi Ermenilerin ve Bolşeviklerin pençesinden kurtardı.

Osmanlı askerleri kentte geçit töreni düzenlerken, Bakü halkı tarafından coşkuyla karşılandılar. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi nedeniyle bu birlik,16 Kasım'a kadar Bakü'de bulunmuş ve daha sonra da çekilmek zorunda kalmıştır. Bakü'nün başkent olması ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususunda önemli bir dönüm noktası olan bu olay, senelerden beri kutlana gelmektedir.

QHA